Dela sidan:

 

 

 

Löneavtal för landets poliser

Ett nytt avtal är tecknat för Sveriges poliser. Värdet på de hittills överenskomna löneökningarna för avtalsperioden ligger på drygt 12 procent. Avtalet är treårigt.

Satsningar på polisen är en nödvändig framtidsinvestering för ett tryggare samhälle. Det avtal som vi nu har tecknat är ett avgörande steg för att uppvärdera polisyrket.

Avtalet i korthet: 

  • Löneökning för kollektivet på 5,4 procent vid revisionen 1 april 2018. Revisionstillfällena för hösten 2017 och hösten 2018 har slagits ihop.
  • Utöver detta höjs polislönerna (för andra än chefer) med ytterligare 0,5 procent vid tre tillfällen under avtalsperioden. Syftet med detta är att skapa en lönestruktur för lönesteg inom befintlig funktion (karriärväg C), vilket är ett nytt inslag i lönesystemet.
  • Utrymmet för revisionstillfälle två, den 1 oktober 2019, är inte bestämt än. Detta för att hålla öppet för ytterligare resurstillskott till löner.
  • Satsningarna på de lägst betalda poliserna fortsätter. Det gäller de som jobbat i minst fem år och har en lön understigande 28 500 kronorTiondepercentilen läggs på 28 000, det vill säga att max 10 procent av det kollektivet får ha löner understigande 28 000 när revisionen är klar. Det finns också en garanti att ingen i denna grupp, förutom de som bedöms som lågpresterande, ska få löner understigande 27 500. Utrymmet för kollektivet ”övriga” blir 5,1 procent.
  • Lönetillägg för poliser som arbetar i eller mot särskilt prioriterade områden kommer utvecklas som dagtillägg och tillämpas så snart det är klart.
  • Överenskommelse om fortsatta satsningar på polislönerna.
  • Arbetet med att utveckla alternativa karriärvägar fortsätter. Det ska gå att göra karriär utan att bli chef och detta ska också återspeglas i lönen.

Förhandlingarna kommer nu att fortsätta i regionerna och det är där som de individuella lönerna kommer att sättas. Troligen är de nya lönerna klar före sommaren.

Avtalet är treårigt och löper till och med 30 september 2020.

Avtalet

Polisernas avtal 2017-2020 – förhandlingsprotokoll

Förutsättningar för lönerevisionerna 1 april 2018 och 1 oktober 2019

Arbetstidspilot ingripandeverksamhet

Direktiv inför revision

Den här sidan kommer att uppdateras kontinuerligt.

Aktuellt:

Allmänt:

 

Övriga nyheter:

 

Video:

*