Dela sidan:

Fakta om nya avtalet

2014-08-21 | Avtal 2014/Nyheter/Nyheter Avtal | Se dokument

De lägst betalda polisernas löner höjs från 21 300 till 24 500 kronor. Övriga löner höjs med 400 kronor. Pengarna kommer med novemberlönen.

Idag tecknade Polisförbundet och Rikspolisstyrelsen ett löneavtal där poliser som idag tjänar under 24 100 kommer att tjäna 24 500 från den 1 oktober 2014. Eftersom det finns ytterligare en lönerevision inom avtalsperioden innebär det att denna låglönesatsning lägger grunden för att uppnå Polisförbundets kampanjmål ”25000 från start” inom avtalsperioden.

Höjning i två etapper
Kampanjens mål på 25 000 kronor från start under avtalsperioden uppnås i två etapper:

– 1 oktober 2014 höjs de lägsta lönerna till 24 500 kronor.

– 1 oktober 2015 sker nästa lönerevision, som förhandlas i vanlig ordning. Utrymmet för löneökningar vid dessa förhandlingar är satt till 2,5 procent för kollektivet (oenighetsvärde).

400 kronor för övriga
Alla poliser som tjänar mer än 24 100 kronor per månad får en höjning med 400 kronor från den 1 oktober.

Vilka omfattas
Höjningarna från den 1 oktober omfattar Polisförbundets medlemmar. Arbetsgivaren har dock möjlighet att göra undantag för vissa individer, förutsatt att särskilda skäl kan anges i form av påtaglig brist på skicklighet och/eller resultat. Detta ska förhandlas i särskild ordning.

Höjningen till 24 500 kronor omfattar även nyblivna polisassistenter som nyanställs före årsskiftet.

Särskilda regler vid tjänstledighet
Avtalet gäller för dig som är tjänstledig på grund av föräldraledighet, sjukfrånvaro eller om du fullgör fackligt uppdrag/skyddsombudsuppdrag. Däremot gäller avtalet inte om du är du helt tjänstledig från den öppna polisen den 1 oktober 2014, om tjänstledigheten har varat, eller är tänkt att vara, i mer än sex månader. Men när du återinträder i tjänst ska arbetsgivaren se över ditt löneläge, och om arbetsgivaren finner att det finns särskilda skäl för det, finns möjlighet till en löneförhöjning (enligt §9 RALS 2013-206).

Fakta: Tre revisionstillfällen för avtalsperioden
Polisernas avtalsperiod för år 2013-2016 har tre revisionstillfällen:

– Revisionstillfälle 1, som gäller från 1 oktober 2013, blev klart i somras.

– Revisionstillfälle 2, som gäller från 1 oktober 2014, blev klart idag.

– Revisionstillfälle 3, som gäller från 1 oktober 2015, kommer att förhandlas med den nya Polismyndigheten.

Dela sidan: