Dela sidan:

Polislön: Fortfarande inget avtal

2015-12-18 | Nu räcker det/Nyheter/Nyheter Avtal

Idag fredagen den 18 december tackade Polisförbundet nej till Polismyndighetens slutbud. Detta efter att en stor majoritet av Polisförbundets förbundsregioner rekommenderat förbundsstyrelsen att förkasta budet i sin helhet.

Efter det tryck som Polisförbundet och våra medlemmar skapat under de senaste månaderna stod det klart att Polismyndigheten ville återuppta de strandade förhandlingarna. Det stod när parterna möttes klart att protesterna nått fram och att budskapet ”Nu räcker det!” inte på något sätt passerat obemärkt. Arbetsgivaren erbjöd mer än tidigare och ställde färre egna krav.

– Tyvärr var arbetsgivarens bud ändå inte tillräckligt. Särskilt påfallande var att vi inte kunde enas om hur poliser med längre erfarenhet ska lönesättas. De erbjöd heller vare sig tillräckligt inflytande över lönesättningen eller tillräckliga garantier för att lönespridningen inte ska kunna bli hur stor som helst, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Nu fortsätter de kollektiva förhandlingarna enligt tidigare plan, att Polisförbundets förbundsstyrelse avvisat detta nya avtalsförslag har inte förändrat något i det avseendet.

– Nästa steg parterna emellan är att regionala företrädare kommer kallas till information om den tänkta lönesättningen varefter vi får ett bud om individuella löner på nationell nivå för förhandling, säger Polisförbundet Förhandlingschef Niklas Simson

De förhandlingarna på nationell nivå kan antingen leda till enighet eller så blir nästa steg i processen lönenämnd.

– Frågan om otillräckliga garantier och inflytande över lönesättningen beror i grunden på bristfällig konstruktion av det centrala avtalet. Där rustar vi fortfarande för konflikt i avtalsrörelsen 2016. Den nya polismyndigheten behöver reparera sitt förtroende gentemot våra medlemmar. Vi har även i övrigt ett otroligt viktigt år framför oss. Omorganisationen som skulle lösa problem har istället skapat fler och arbetsgivaren har alltför ofta valt att blunda för kritik. Nu kräver vi att Polismyndigheten och Rikspolischefen levererar på alla fagra löften, säger Lena Nitz.

Dela sidan: