Dela sidan:

Vad händer nu med polislönerna?

2015-12-22 | Nyheter/Nyheter Avtal

Den 18 december tackade Polisförbundet nej till Polismyndighetens slutbud efter att en stor majoritet av Polisförbundets förbundsregioner rekommenderat förbundsstyrelsen att förkasta budet i sin helhet.

Nu fortsätter de kollektiva förhandlingarna enligt tidigare plan, denna förhandlingsomgång har inte förändrat något i det avseendet. Men det väntas dröja cirka tre månader innan de nya polislönerna är klara.

Vad händer härnäst?

– Som en följd av att Polisförbundet och Polismyndigheten inte kommit överens blir det en process då arbetsgivaren kommer informera våra företrädare på regional nivå. Därefter förhandlas polislönerna på nationell nivå. Dessa förhandlingar kan antingen sluta i enighet eller i lönenämnd.

När kan lönerna vara klara?

– Vi bedömer att processen kommer att ta cirka tre månader från årsskiftet 2015/2016. En rimlig tidplan är att de nya lönerna är satta i mars/april.

Vad hände i förhandlingarna i slutet av 2015?

– Polismyndigheten kom tillbaka till förhandlingsbordet och erbjöd mer än tidigare. Att arbetsgivaren över huvud taget kom tillbaka och återupptog en avslutad förhandling var tack vare förbundets och medlemmarnas aktiviteter inom ramen för Nu räcker det!

Varför var inte budet tillräckligt bra?

– Parterna kunde inte enas om hur poliser med längre erfarenhet ska lönesättas. Polismyndigheten erbjöd vare sig tillräckligt inflytande över lönesättningen eller tillräckliga garantier för att lönespridningen inte ska kunna bli hur stor som helst.

Varför kan inte parterna enas?

– Frågan om otillräckliga garantier och inflytande över lönesättningen beror i grunden på bristfällig konstruktion av det centrala avtalet. Där rustar vi fortfarande för konflikt i avtalsrörelsen 2016.

Fler frågor och svar om förhandlingarna hittar du här.

Dela sidan: