Dela sidan:

Frågor och svar om polislönerna

2016-06-13 | Nyheter/Nyheter Avtal

Blir det ingen strejk nu när ni tackat ja till budet?

– Hur konstigt det än kan låta påverkar inte dessa förhandlingar om  det blir strejk eller annan form av konflikt i höst eller inte. Mer om hur det hänger ihop kan du läsa här.

När kommer pengarna?

– Tidigast efter sommaren kan de nya lönerna börja betalas ut.

Vad händer med de månader som gått innan lönerna hann bli klara?

– Tillsammans med din första nya lön kommer du även att få en utbetalning för de månader som gått sedan den 1 oktober 2015.

Hur mycket får jag i lön?

– Vi kan inte säga hur mycket just du kommer att få i lön eftersom lönerna är individuella och differentierade. Din närmaste chef ska informera dig i ett lönesamtal före sommaren. Om det inte går att hålla ett regelrätt lönesamtal före semestrarna ska chefen ändå kontakta dig personligen och ge dig information om din nya lön för att sedan följa upp med ett lönesamtal efter semestrarna.

Är Polisförbundet nöjda med uppgörelsen?

– Vi kan inte komma längre i nuläget. Utifrån de förutsättningar som rådde när förhandlingarna startade har vi i vart fall kommit längre än vi vågade tro på i höstas. Därmed inte sagt att det var ett lätt beslut att tacka ja till Polismyndighetens slutbud.

Vad talade emot uppgörelsen?

– Vi ville att flera medlemmar skulle få vara med och dela på kakan och vi hade önskat garantier för att alla medlemmar skulle ha fått någon löneökning. Lönespridningen hade blivit mindre om vi fått bestämma mer.

Vad hindrade er från att få igenom det?

– Framförallt tre saker:

1) Arbetsgivaren hade ett smalare fokus än oss och ville satsa på en mindre andel av våra medlemmar som jobbar i 14 utpekade särskilt utsatta områden.

2) Spelreglerna för vad som händer om vi inte kommit överens med arbetsgivaren var inte till vår fördel såtillvida att det saknas individgarantier. Det vill vi ändra på till nästa gång! Detta regleras i det centrala avtalet med Arbetsgivarverket och förhandlingarna om detta avtal börjar nu i juni.

3) Pengarna räckte inte till mer än detta och därför jobbar vi även gentemot politiker för att få mer pengar till polislöner.

Vad avgjorde att ni tackade ja?

– Att tacka nej hade dels gett medlemmarna mindre pengar i plånboken, dels lett till att vi gått miste om den långsiktiga satsning som vi nu fått till för att uppvärdera polisyrket och skapa karriärvägar så väl vertikalt som horisontellt.

– Den önskade lönebild vi kommit överens om för de lägst betalda poliserna, var också en del i att vi till slut bedömde helheten som bättre för medlemmarna än alternativet att säga nej.

Ska ni fortsätta att bara satsa på de unga?

Nej, vi vill ha garantier för alla poliser, inte bara de unga. Det jobbar vi för att få igenom tillsammans med andra förbund i det centrala avtalet (med Arbetsgivarverket) och det är i dessa förhandlingar vi har flaggat för en eventuell konflikt i höst.

Vilka frågor kommer ni att driva nästa gång?

– Nästa förhandling är inte en utan flera. En del har vi redan påbörjat som handlar om en garanterad löneutveckling för alla och större fackligt inflytande över hur lönerna fördelas. Den andra delen är kampen att få mer pengar till löner vilket bara kan bli verklighet genom politiska beslut. Våra krav i kommande löneförhandlingar grundar sig också i de motioner som röstas igenom vid Polisförbundets kongress i september.

Varför drar förhandlingarna alltid ut på tiden?

– Vi har full förståelse för den besvikelse det innebär för alla som tvingas vänta länge, men vårt främsta fokus måste vara att nå ett så bra resultat som möjligt. Ju längre Arbetsgivaren står ifrån oss, desto längre tid tar det tyvärr att komma fram till ett avtal som båda kan acceptera och när de här förhandlingarna drog igång möttes vi av kalla handen. Det tog lång tid innan vi uppfattade en uppriktig vilja från Polismyndighetens sida att möta våra krav. Nu tycker vi oss se en tydlig vilja från rikspolischefen att göra vad han kan. Det visar sig inte minst genom att vi tillsammans skrivit under på hur vi ska uppvärdera polisyrket genom ett antal konkreta åtgärder.

Hur ska det gå till?

– Vi har kommit överens om att effektiviserings- och rationaliseringsvinster, och lönemedel som pensionerats bort, att återinvesteras i verksamheten i form av polislöner så långt det bara är möjligt .

Dela sidan: