Dela sidan:

Blir det strejk eller inte? Frågor och svar om konfliktförberedelserna

2016-09-16 | Nu räcker det/Nyheter/Nyheter Avtal

Många medlemmar undrar vad som händer i förbundet med anledning av konfliktförberedelserna. Här besvaras några av de vanligaste frågorna.

Blir det strejk eller inte?

– Så snart vi vet vartåt det barkar i förhandlingarna kommer vi att informera om det.

När – 1 oktober eller?

– Blir det konflikt så träder den sannolikt i kraft någon vecka in i oktober. Före oktober är inte avtalsmässigt möjligt, och att det skulle ske direkt den 1 oktober är inte praktiskt möjligt eftersom gången är sådan att det måste till medling först.

Vad – strejk eller?

– Blir det konflikt behöver det inte nödvändigtvis innebära strejk. Det finns också andra möjliga fackliga åtgärder i en konflikt: övertidsblockad, mertids- och nyanställningsblockad. Arbetsgivaren kan från sin sida begära lockout då de anställda inte släpps in på arbetsplatsen och inte heller får någon lön. Men de som är med i Polisförbundet får i en sådan situation ersättning från oss.

Så om arbetsgivaren lockoutar är det för att dränera vår strejkkassa eller hur?

– Rätt!

Kan arbetsgivaren sätta in andra att göra vissa arbetsuppgifter om det blir konflikt?

– Bara om arbetsgivaren sökt och fått dispens eller undantag först eller att det handlar om risk för liv, hälsa eller stora ekonomiska värden som kan gå förlorade.

Kan ST:s medlemmar bli tvingade att göra vissa av polisens uppgifter?

– Inte utan att arbetsgivaren sökt och fått undantag eller dispens. Annars är det strejkbryteri, vilket är olagligt.

Om ST-medlemmar tas ut i sympatistrejk, är det ST som bekostar detta?

– Så kan det bli, men hur finansieringen ska göras kommer överenskommas mellan förbunden i varje specifik situation.

Vad förväntas av mig om jag tas ut i strejk?

– Att lojalt följa Polisförbundets anvisningar.

Vad händer om jag vägrar strejka?

– Då kan du bli utesluten ur förbundet. Sker det på arbetsgivarens uppmaning kan arbetsgivaren bli stämd av oss.

Med övertidsblockad menar ni då att man inte frivilligt ska tacka ja till att arbeta övertid?

– Nej, du har alltid rätt att tacka nej till frivillig tjänstgöring på övertid. Det som händer vid en regelrätt övertidsblockad är att du inte får arbeta övertid, varken frivilligt eller beordrat. Om det sker ändå är det ett strejkbrott, som kan leda till att du blir utesluten ur Polisförbundet.

Vem – jag eller?

– Vi går inte ut med information i förväg och berättar vilka som skulle kunna omfattas om det blir konflikt. En sådan information skulle riskera att förstöra konfliktens syfte. Klart är i alla fall att många arbetsuppgifter sådana skulle kunna bli föremål för fackliga stridsåtgärder utan att äventyra rikets säkerhet eller polisens förmåga att upprätthålla lag och ordning. En eventuell konflikt får inte bli farlig för samhället. Det gäller oss poliser på samma sätt som för alla som jobbar på sjukhus och andra viktiga samhällsfunktioner.
Exempel på vilka grupper som skulle kunna vara aktuella att ta ut i konflikt?

– Det finns många exempel: trafikpolisen, tillståndsgivning, utredning med mera.

 

Varför – konflikt för sakens skull?

– Nej, att strejka eller ta till andra konfliktåtgärder är inget självändamål. Det är verktyg vi kan ta till om vi inte får tillräckligt gehör i de frågor vi driver. Att konfliktförberedelserna drog gång förra hösten hängde ihop med att löneförhandlingarna kärvade. Det blev då påtagligt att vi som fack behöver större inflytande om vi återigen skulle hamna i ett läge där vi inte kommer överens med Polismyndigheten. Därför behöver vi förhandla fram ett nytt avtal som dels ger medlemmarna rätt till löneökningar och dels ger större fackligt inflytande vid förhandlingar inom staten.

Vad avgör om det blir konflikt?

– Framförallt hänger det på i vilken utsträckning Arbetsgivarverket går med på våra krav. Vi är flera förbund som förhandlar tillsammans inom staten. Att vi är många gör oss starka, men medför också att vi behöver de andra förbundens stöd för att driva polisernas sak.

Hur får jag veta om det blir konflikt?

– Vi kontaktar dig på din privata mejladress. För att vara säker på att vi har rätt adress bör du registrera din aktuella mejladress och mobilnummer här.

Kan jag få konfliktinformation på andra sätt?

– Om det blir konflikt kan du lita på att det kommer att synas på arbetsplatser, höras på medlemsmöten och kommuniceras i alla tillgängliga kanaler. Men det är inte desto mindre viktigt att vi kan nå dig personligen, oavsett om just du blir uttagen till en eventuell konflikt eller inte.

 

Dela sidan: