Dela sidan:

Positivt med regeringsåtgärder för att minska polisbristen

2017-07-20 | Nyheter/Pressmeddelande

Polisförbundet välkomnar regeringens uppdrag till Polismyndigheten att ta fram en plan för myndighetens kompetensförsörjning.

– Det är positivt att regeringen nu inser allvaret och vidtar aktiva åtgärder för att komma tillrätta med polisbristen, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Regeringen har beslutat att Polismyndigheten ska ta fram en strategisk och långsiktig plan för att säkerställa att rätt kompetens finns i verksamheten. Att säkra kompetensförsörjningen inom polisen är en av de viktigaste punkterna i den nationella samlingen för uppvärdering av polisyrket som Polisförbundet initierat och där såväl regeringen som Polismyndigheten deltar.

– Till syvende och sist handlar det om att uppvärdera polisyrket och höja statusen. Det är ingen hemlighet att vår bestämda uppfattning är att det krävs höjda polislöner för att behålla duktiga, engagerade poliser och för att rekrytera nya, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Att regeringen nu ger Polismyndigheten i uppdrag att ta fram en plan för myndighetens kompetensförsörjning tolkar hon som att regeringen nu inser allvaret med polisbristen och vidtar aktiva åtgärder för att komma tillrätta med den.

Regeringen skriver att rekryteringstakten till polisutbildningen måste öka och att det också är viktigt att urvalet av lämpliga kandidater görs med kvalitet.  Man skriver vidare att ”regeringen anser att Polismyndigheten behöver fortsatt stora anslagsförstärkningar”.

– Jag är glad över den insikten. Vi har länge sagt att vi är för få poliser för att klara hela vårt uppdrag,  säger Lena Nitz.

– Myndigheten måste både attrahera rätt kompetens och behålla kompetensen. Det har varit en viktig punkt för oss i de samtal vi nu för med regeringen och Polismyndigheten inom ramen för en nationell samling för polisyrket, säger Lena Nitz.

Här kommenterar Polismyndigheten regeringsuppdraget som bland annat innebär att man ska undersöka möjligheterna att starta polisutbildning vid ytterligare två lärosäten.

 

Kontakt:

Polisförbundets pressjour

08-676 97 20

Dela sidan: