Dela sidan:

Kommentar med anledning av visningsresa

2017-11-25 | Nyheter

Med anledning av uppgifter i Aftonbladet om att tre lokala förtroendevalda har deltagit på en visningsresa på ett kryssningsfartyg till Åland:
– Sådant här är inte bra och stärker inte förtroendet för det fackliga arbetet, säger förbundsordförande Lena Nitz.
– Som fackligt förtroendevald är det viktigt att agera utifrån våra fackliga värderingar och utifrån de riktlinjer, policys och lagar som finns.
Polisförbundet centralt ska nu gå igenom befintliga dokument med regler och policys för att se om det är något som behöver förtydligas. Regionala och lokala fackliga företrädare kommer att uppmanas att se över hur man hanterar den här typen av frågor och se till att allt går rätt till.
– Vi behöver säkerställa att alla fackliga förtroendevalda oavsett var man är i organisationen har kännedom och agerar i enlighet med Polisförbundets värderingar och policys, säger Stefan Eklund, ordförande för Polisförbundet Region Stockholm.

Dela sidan: