Dela sidan:

Bättre ersättning till reservofficerare

2017-12-04 | Nyheter

20 procent av den fasta lönen ska betalas till bland annat poliser då de tjänstgör som reservofficerare. Det fastslås i en överenskommelse mellan fack och arbetsgivare.

Nu får poliser bättre ersättning för insatser inom Försvarsmakten. Överenskommelsen mellan Arbetsgivarverket och Polisförbundet innebär att den som tjänstgör som reservofficer får 20 procent av sin fasta lön – utöver ersättningen från Försvarsmakten.

För att få ersättning ska tjänstgöringen vara kopplad till:
• skärpt beredskap
• eller skyldighet för totalförsvarspliktiga att tjänstgöra
• eller när reservofficeren tjänstgör enligt sin upprättade tjänstgöringsplan hos Försvarsmakten.

Polisförbundets ombudsman Martin Åberg tycker att det är bra att regleringen är enhetlig och förutsägbar.

– Mitt råd är att reservofficerare ska kontakta Försvarsmakten inför tjänstgöringen och fråga om den ingår i tjänstgöringsplanen, säger Martin Åberg. Säger Försvarsmakten nej kan man tacka nej till tjänstgöringen eftersom det inte finns någon skyldighet att delta. Vill man ändå ha in medlemmen kan de lägga till tjänstgöringen i planen.

Det enda som krävs för att man ska få ersättningen utbetald är att reservofficerens myndighet kontaktar Försvarsmakten och får bekräftat att tjänstgöringen omfattas av planen. Parterna är överens om att tjänstgöringsplanen kan förändras när som helst.

Ändringen i villkorsavtalet där detta regleras gäller retroaktivt från och 7 mars 2017.

Dela sidan: