Dela sidan:

Förtroendet för polisen fortsätter att sjunka

2018-01-16 | Nyheter/Okategoriserade

Förtroendet för rättsväsendet och för polisen har sjunkit rejält. Det visar Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning som presenterades idag.

Drygt hälften, 55 procent, av befolkningen (16–79 år) har stort förtroende för rättsväsendet som helhet, vilket är en minskning med 6 procentenheter från 2016. För polisen har förtroendet minskat med sju procentenheter jämfört med föregående år. (54 procent 2017 jämfört med 61 procent 2016).

– Det här är oerhört allvarliga siffror. Förtroendet har inte varit så här lågt för den polisiära verksamheten sedan 2006. Det är en direkt konsekvens av polisbristen och att vi inte är tillräckligt många poliser för hela vårt uppdrag, säger Lena Nitz, ordförande i Polisförbundet.

– Det är ytterligare en allvarlig signal till Sveriges rikspolischef och inte minst till Sveriges politiker. Sverige har inte haft en så låg polistäthet sedan 2007 med bara 195 poliser per 100 000 invånare. Vi måste bli fler och då måste polislönerna upp och arbetsvillkoren bli bättre.

Polisbristen får konsekvenser för människors trygghet. Brå:s undersökning visar att nästan en tredjedel av befolkningen (29 procent) oroar sig i stor utsträckning över brottsligheten i samhället. Det är en ökning sedan jämfört med året innan 25 procent upplevde stor oro över brottsligheten.

Satsningar på polisen är därför en viktig framtidsinvestering för att stärka tryggheten. Polisförbundet kräver nu att politiker från båda blocken kommer överens om långsiktigt hållbara överenskommelser.

– Politiker har under lång tid negligerat och inte prioriterat de utmaningar polisen står inför. Det ser vi resultatet av nu. Situationen kräver att de sätter sig ner och kommer överens om en långsiktig hållbar politik för polisen, säger Lena Nitz.

Dela sidan: