Dela sidan:

Debatt: Fler poliser på gator och torg med en polisstödsreform

2018-02-28 | Debattartiklar/Nyheter

Trots att det råder politisk enighet om behovet av fler poliser minskar antalet poliser i yttre tjänst. Erfarenheter från Uppsala visar att administrativa assistenter kan effektivisera och öka antalet poliser i yttre tjänst. Om polisen anställer 375 assistenter kan det ge ytterligare 750 poliser i yttre verksamhet, lika många som utexamineras i år, skriver Polisförbundets ordförande Lena Nitz  i en debattartikel i Dagens Nyheter. 

Polisstödsassistenter frigör tid för poliser i yttre tjänst

För poliser i yttre tjänst skulle ett administrativt stöd betyda mycket. De skulle komma ifrån tidsödande administration och i stället få mer tid till kärnverksamheten. Att få ut fler poliser på fältet skulle hela samhället tjäna på.
Vi vill därför att Polismyndigheten tillsammans med de fackliga organisationerna skapar en tydlig polisstödjande funktion. Vi föreslår att man i ett första steg anställer polisstödsassistenter som bistår poliser i yttre tjänst. Det är där vi ser att behovet är mest akut och att nödvändiga polisresurser kan frigöras. I ett andra steg bör man även se om en liknande funktion skulle kunna inrättas för att underlätta den utredande verksamheten.

Låg kostnad

Kostnaden för att anställa 375 assistenter utifrån de villkor man har i Uppsala är omkring 210 miljoner kronor om året. Det är en relativt låg kostnad sett till vilken effekt det skulle få för den polisiära verksamheten – både i form av en ökad polisiär närvaro i samhället, förbättrade resultat och en förbättrad arbetsmiljö för poliser.

Debattartikeln i sin helhet är publicerad i Dagens Nyheter 1 mars 2018

375 assistenter kan ge en snabb polisförstärkning (Dagens Nyheters webbplats, öppnas i ett nytt fönster)

 

 

Dela sidan: