Dela sidan:

Stipendier för poliser – sök i god tid före 1 september

2016-07-25 | Nyheter/Nyheter Medlem

Hundralapp_paket_rosett_SofieÄn finns det tid kvar att söka stipendier och/eller bidrag från Polisförbundets stiftelser och fonder, men det börjar bli bråttom. Sista ansökningsdag är 1 september men då ska även förbundsregionen ha hunnit lämna sitt yttrande.

Medlemmar och deras familjer kan söka Polisförbundets stipendier och bidrag:

Hildur Johnsons minnesfond för utbildning
Stipendier delas ut till poliser som utbildar sig vid högskola. Stipendium kan också ges för en studieresa, som bedöms vara av särskilt värde för polisyrket.
Utbetalat 2015: 18 personer fick tillsammans 113 000 kr

Hildur Johnsons Stiftelse för social verksamhet
Stöd till poliser och deras familjer som på grund av särskilda skäl är i behov av ekonomisk hjälp. Bidrag kan till exempel lämnas till medlem som på grund av sjukdom behöver vård, rehabilitering eller bidrag till en rekreationsresa.
Utbetalat 2015: 17 personer fick tillsammans 67 000 kr

Polisskadestiftelsen
Bidrag till polis/anhörig som skadats eller dödats i tjänsten genom brottslig gärning.
Utbetalat 2015: 10 personer fick tillsammans 38 000 kr.

Läs mer om Polisförbundets stipendier och bidrag

Läs mer

Polisens meddelarfrihet

2016-01-11 | Nyheter/Nyheter Medlem

Med anledning av den granskning Aftonbladet gjort av Polismyndighetens kommunikationsdirektörs mejl kommer här en genomgång om vad du som polis har för rättigheter att meddela information till media.

Vad är yttrandefrihet?

I Sverige har vi den äldsta lagstiftningen kring yttrandefrihet i hela världen. Första lagen, Tryckfrihetsförordningen (TF), med regler om offentliga handlingar (Offentlighetsprincipen) och med förbud om censur antogs redan 1766. Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) är Sveriges yngsta grundlag och togs i bruk 1992.

Förenklat innebär Yttrandefrihetsgrundlagen att alla svenska medborgare har rätt att uttrycka sina åsikter, tankar och känslor i radio, tv, videogram, ljudupptagningar eller andra sorters upptagningar.

Ingen myndighet kan heller kräva att något som skall framföras i radio, tv eller annan sorts upptagning först måste granskas av en myndighet eller något annat allmänt organ. Med ett undantag: biofilmer som ska visas för barn under 15 år.

Och du som är upphovsman/källa till ett radio-, tv-program eller liknande har rätt att vara anonym.

Vad är meddelarfrihet?

Meddelarfriheten ger dig som är offentligt anställd rätt att lämna information till medierna om i stort sett vad som helst. Denna rätt avser uppgifter ur handlingar – inte att lämna ut själva handlingarna. Och din chef får inte fråga vad du sagt, till vem du sagt, eller ens om det var du som sa det.

Med det sagt, det finns situationer där användning av din meddelarfrihet är olämplig. Under pågående förundersökning är det både oetiskt och omoraliskt att gå ut med information. Det kan inte bara försvåra utredningen utan även allvarligt skada de inblandade.

Dessutom finns tydliga begränsningar för meddelarfriheten. Du får inte uppsåtligen bryta mot vissa tystnadsplikter som finns uppräknade i 44:e kapitlet i OSL (Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)). Rent allmänt handlar det om:

Du får inte riskera rikets säkerhet. Du får alltså inte lämna ut uppgifter om du därigenom gör dig skyldig till ett allvarligt brott mot rikets säkerhet, t.ex. spioneri, högförräderi och landsförräderi.

Du får inte lämna ut hemliga handlingar. Du får inte med uppsåt lämna ut eller hantera en sekretessbelagd allmän handling på felaktigt sätt, t.ex. hemlig avlyssning eller övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning.

Du får inte bryta mot den kvalificerade tystnadsplikten. Du får inte med uppsåt bryta mot vissa tystnadsplikter som finns uppräknade i 44:e kapitlet i OSL. Sådan kvalificerad tystnadsplikt gäller t.ex. inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, samt för präster och advokater. Kvalificerad tystnadsplikt för poliser uppstår bland annat kring uppgifter som har samband med LPT eller LVU och vid uppgifter som framkommer inom domstolsförhandlingar bakom stängda dörrar.

Repressalie- och efterforskningsförbud.

Repressalieförbud. Du får på inget sätt bli bestraffad av din arbetsgivare för att du har nyttjat din grundlagsskyddade rätt till yttrandefrihet.

Efterforskningsförbud. Din arbetsgivare är förbjuden att söka efter vem det är som är källan till informationen som spridits till media, både på arbetsplatsen och hos den mottagande nyhetsredaktionen. Dessutom har du källskydd vilket innebär att journalisten som mottagit din information inte får avslöja din identitet (om det inte är tydligt att du begått ett brott enligt ovanstående).

Har du frågor kring meddelarfriheten eller kvalificerad tystnadsplikt rörande en särskild situation? Kontakta Polisförbundet.

Läs mer

Medlemsundersökning om nya organisationen

2015-11-06 | Nyheter/Nyheter Medlem/Okategoriserade

Tio månader in i den nya polisorganisationen vill vi veta hur den har påverkat arbetsmiljön. Idag den 6 november påbörjar Polisförbundet en medlemsundersökning.

Undersökningen genomförs av företaget Novus per mejl till medlemmarna. Novus kommer att försöka nå cirka 7800 medlemmar.

Undersökningen handlar främst om hur medlemmarna upplever sin arbetsmiljö och hur de ser på den nya organisationen, men vi ställer också några frågor riktade till chefer.

Polisförbundet har skrivit sekretessavtal med Novus som innehåller tydliga krav på varsam hantering av medlemsuppgifter och radering av all information direkt efter undersökningen.

Har du som medlem frågor om medlemsundersökningen, kontakta din förbundsregion.

Läs mer

Medlemsundersökning via e-post på gång

2015-05-06 | Medlem/Nyheter/Nyheter Medlem

Polisförbundet startar nu en medlemsundersökning i samarbete med Novus Opinion. Undersökningen kommer att gå ut via e-post. Ett urval av våra medlemmar kommer att bli kontaktade med erbjudande om att delta.

Frågorna handlar om polisens arbetssituation och arbetsmiljö. Samtliga personuppgifter hanteras med största försiktighet och sekretessavtal har tecknats mellan Polisförbundet och Novus Opinion. Vi ser gärna att ni som får förfrågan svarar så fort som möjligt. Kontakta kommunikationschef Emma Nilsson vid frågor, 070 310 07 45, emma.nilsson@polisforbundet.se

Läs mer

Prenumerera på Polisförbundets nyhetsbrev

2014-12-22 | Nyheter/Nyheter Medlem

Vill du hålla dig uppdaterad på vad som händer i Polisförbundets frågor? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Läs mer

Nytt nummer av Fackligt uppdrag

2014-06-19 | Nyheter/Nyheter Förtroendevalda/Nyheter Medlem

I dag kom ett nytt nummer av Fackligt uppdrag. I detta nummer kan du bland annat läsa om resultatet av löneförhandlingarna och justitieministerns besök på förbundsstyrelsens senaste möte. fu_roterad

Fackligt uppdrag är ett nyhetsbrev som skickas ut digitalt till Polisförbundets förtroendevalda. Avsändare är förbundsstyrelsen.

Syftet med Fackligt uppdrag är att belysa aktuella frågor och visa på bredden i det fackliga arbetet.

Vill du läsa tidigare nummer av Fackligt uppdrag? Dessa kan du hitta här.

Läs mer

Manifestationen ingen olovlig stridsåtgärd

2014-06-18 | Nyheter/Nyheter Förtroendevalda/Nyheter Medlem

Idag blev Polisförbundet kallade till omedelbar överläggning med Rikspolisstyrelsen med anledning av att de påstod att medlemmarna hade inlett en olovlig stridsåtgärd med manifestationerna ute i landet.

Vid överläggningens slut hade de tagit de tillbaka påståendet.

– Så som manifestationerna hittills har utförts så är det alltså inga olovliga stridsåtgärder. Av vad jag själv har sett idag blir jag stolt över hur medlemmarna, fast de är besvikna och upprörda, alltid tar ansvar för sitt viktiga samhällsuppdrag och allmänhetens väl, säger Lena Nitz.

Läs mer

Missnöjet måste få märkas

2014-06-18 | Nyheter/Nyheter Medlem/Okategoriserade

 

Lena-och-poliser

Ordförande Lena Nitz besökte under onsdagen poliser som manifesterar för högre ingångslöner på Sergelstorg. 

Idag sker manifestationer för höjda polislöner runt om på flera orter i Sverige, t ex på Sergels torg i centrala Stockholm. Polisförbundet centralt har inte initierat aktionerna, men ordförande Lena Nitz har full förståelse för den frustration som tar sig sådana här uttryck.

– Det här är reaktioner som kommer sig av att poliser sedan länge känt sig utnyttjade av sin arbetsgivare. De arbetar hårt och engagerat och känner inte att det värderas. Att de förväntade höjningen av lägstalönen uteblev blev droppen som fick bägaren att rinna över, säger Lena Nitz.

Lena Nitz menar också att det självklart är viktigt att inte allmänheten påverkas negativt. Men hon tror att det finns en stor förståelse.

– När jag nyss träffade medlemmar på Sergels Torg såg jag många samtal med förbipasserande som var framme och stöttade, både unga och gamla. Det kändes otroligt bra.

Lena Nitz vill också vara tydlig i att rikta udden mot arbetsgivaren.

– Det är ingen överraskning för arbetsgivaren att det här missnöjet finns. Så vad jag egentligen vill säga till Rikspolisstyrelsen är: Ni måste värdera er personal. Vi är på väg att gå in i en omorganisation med sämsta möjliga förutsättningar. Det är dags för er att se detta, och ta tillvara på de engagerade medarbetare ni har. De gör ett kanonjobb dygnet runt, årets alla dagar, vilket jag är jättestolt över. Det borde Rikspolisstyrelsen också vara.

Läs mer

Frågor och svar om avtalet

2014-06-11 | Allmänt om avtal/Avtal 2013/Avtal 2014/Medlem/Nyheter/Nyheter Avtal/Nyheter Förtroendevalda/Nyheter Medlem

När får jag min nya lön?
– Så snart som möjligt, dock tidigast i juli.

När räknas den nya lönen ifrån?
– Den räknas från den 1 oktober 2013.

Vad betyder det för mig?
– Du kommer att få din nya lön tidigast i juli och samtidigt kommer en retoraktiv utbetalning för tiden 1 oktober 2013 till och med 30 juni 2014. Om din lön exempelvis höjs med 200 kronor, får du även en klumpsumma för de nio månader som gått 200×9=1800 kronor.

Hur stor löneförhöjning kan jag förvänta mig?
– Lönesättningen är individuell och differentierad. Någon individgaranti finns inte. När vi pratar om procent i de här sammanhangen gäller det för hela kollektivet, det vill säga alla medlemmar tillsammans.

Vad händer med ersättningar för den övertid jag gjort efter den 1 oktober 2013?
– Alla tillägg som är en funktion av månadslönen (till exempel övertids-, restids- och stora tidsförskjutningstillägget) räknas om i förhållande till din nya lön.

Vad grundar sig min nya lön på?
– Lönenämnden har fattat beslut om hur lönerna ska fördelas. Lönenämnden har utgått ifrån uppgifter som arbetsgivaren har lämnat in. Om du får löneförhöjning eller inte, och hur stor den blir, har Polisförbundet inte varit med och påverkat.

Vad blir nästa steg?
– Nu kommer Polisförbundets förhandlare och förbundsstyrelse att gå igenom hur vi ska lägga upp arbetet inför revisionstidpunkt två och tre. Förhandlingarna drar igång så fort som möjligt inför nästa revisionstidpunkt som är den 1 oktober 2014.

–  Parallellt med förhandlingarna kommer vi att driva på för en rimlig löneutveckling på flera fronter. Högskolefrågan är viktig att lösa, eftersom det finns ett starkt samband mellan utbildningsnivå och löneutveckling för alla yrkesgrupper. Vi har länge ifrågasatt varför just polisutbildningen inte ska räknas som en högskoleutbildning, med de fördelar som det för med sig för bland annat möjligheten till en god löneutveckling.

Varför sa ni nej?
–  Det var ingen tvekan när vi frågade våra förbundsområden. Inget sa att vi skulle acceptera det bud som låg på bordet. Ett enigt avtalsråd rekommenderade förbundsstyrelsen att säga nej till den opartiske ordförandens förslag. Säkerhetspolisens medlemmar valde att lägga ner sin röst, eftersom Polisförbundet där har tecknat ett motsvarande avtal för sina medlemmar.

Hur motiverar ni beslutet?
– För det första, att arbetsgivaren satt lön för första revisionstillfället utan att den enskilda arbetstagaren eller vi som facklig organisation vet på vilken grund lönen satts eller hur man skulle ha kunnat påverka sin lön.

–  För det andra, att vi inte skulle nå kampanjmålet 25 000 kronor som lägstalön under avtalsperioden.

– För det tredje, tyckte vi att prislappen blev för hög utifrån hur mycket pengar som skulle finnas kvar att fördela vid det tredje och sista revisionstillfället.

– Vi skulle sammanfattningsvis ha fått betala för mycket för att få igenom en lägsta lönenivå som vi inte var nöjda med. Det hade behövts extra pengar, utöver de vanliga medlen för löneökningar, för att höja lägstalönerna.

Varför är det bättre att få mindre pengar nu?
– Genom att säga nej till den här helhetslösningen, har vi fortfarande möjlighet att hitta bättre lösningar för de två senare revisionstidpunkterna.

– Att säga ja till det bud som låg på bordet, hade varit som att säga ja till en färdigspelad fotbollsmatch där ett antal mål skulle levereras i två halvlekar. Och vi var inte nöjda med matchresultatet.

– Det som hade kunnat bli en medioker fotbollsmatch med två halvlekar kan nu, efter att vi sagt nej, jämföras med en hockeymatch där vi spelat första perioden och två perioder återstår. I tredje perioden möter vi dessutom en ny motståndare.

– Vi ger alltså inte upp. Vi tror att vi har bättre förutsättningar i kommande perioder, inte minst med tanke på det starka publikstöd vi har i den här matchen.

Vad händer med löneanalysen?
– Vår inriktning står fast. Vi vill lägga en nationell lönestruktur, där en lägstalön ingår som en viktig del. Tyvärr blir det inte verklighet nu, utan det är något vi måste fortsätta att jobba för.

Vad är en lönenämnd?
– Lönenämnden, ska i första hand försöka få parterna att komma överrens. Lönenämnden leds av en opartisk ordförande som utses av parterna gemensamt. Om arbetsgivaren och den lokala arbetstagarorganisationen inte enas om annat, ingår i nämnden även en företrädare för arbetsgivaren och en företrädare från arbetstagarsidan. Ordföranden har utslagsröst. Här kan du läsa mer www.polisforbundet.se/2014/02/14/lonenamnd-vad-ar-det/

Läs mer

Polisförbundets medlemmar är värda mer!

2014-06-11 | Avtal 2013/Avtal 2014/Medlem/Nyheter/Nyheter Avtal/Nyheter Medlem/Pressmeddelande

Polisförbundet säger nej till opartiska ordförandens bud i polisernas lönerörelse.

– Vi är besvikna. Budet ligger inte i närheten av den förhandlingslösning som parterna hade på bordet och som Arbetsgivarverket stoppade. Det är helt enkelt inte good enough. Poliserna är värda mer, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Det har varit en lång och tuff löneavtalsrörelse för poliserna. Den tog en snöplig vändning när den lösning som Rikspolisstyrelsen och Polisförbundet var överens om och som skulle ha inneburit höjda lägstalöner till 25 000 inom avtalsperioden stoppades av Arbetsgivarverket som samordnar den statliga lönepolitiken.

– Självklart är detta fortfarande svårt för oss att komma över. Vi hade en lösning som innebar att vi skulle ha nått vårt mål om lägst 25 000 inom avtalsperioden. Sen visade det sig att vår motpart inte hade mandat för detta. Situationen känns både otrygg och oseriös, säger Lena Nitz.

Därmed fördelas stupstocksvärdet på 2,0 procent som individuella löneökningar från den 1 oktober 2013. Polisförbundet hade velat se en annan fördelning av stupstocksvärdet. Nästa revisionstillfälle blir i höst, och sedan ytterligare ett 2015. Genom att säga nej till budet har Polisförbundet fortfarande möjlighet att hitta bättre lösningar för de två revisionstidpunkter som återstår.

– Det kan jämföras med en hockeymatch där vi spelat första perioden och där två perioder nu återstår. I tredje perioden möter vi dessutom en ny motståndare i form av en ny arbetsgivare. Vi ger alltså inte upp. Vi tror att vi har bättre förutsättningar i kommande perioder, inte minst med tanke på det starka publikstöd vi har. Nu samlar vi krafterna hos våra medlemmar för nästa period, säger Lena Nitz.

Omorganisationen för polisen som innebär att Polisförbundets motpart förändras mitt i avtalsperioden har utan tvekat försvårat lönerörelsen och satt hinder i vägen för goda resultat.

– Vi förutsätter att den nya Polismyndigheten, till skillnad mot nuvarande Rikspolisstyrelsen, kommer få mandat att värdera upp polisyrket. Det borde rimligen ligga i deras och allmänhetens intresse att ha med sig en motiverad och förändringsbenägen poliskår in i den nya myndigheten och inte poliser som känner sig besvikna, osedda och för lågt värderade. Den här lönerörelsen vittnar om att nuvarande ledning, eller åtminstone Arbetsgivarverket, inte vill det, säger Lena Nitz.

Här kan du läsa frågor och svar om avtalet. 

Läs mer