Dela sidan:

Allvarligt om brott inte polisanmäls

2017-11-15 | Nyheter/Okategoriserade

Utsattheten för bedrägerier, sexualbrott och trakasserier har ökat under 2016. Det visar en delrapport av Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

Undersökningen visar också att majoriteten av brotten inte blir polisanmälda.

– Att människor undviker att anmäla brott för att de har uppfattningen att polisen inte kan göra något är ytterst allvarligt. Det är en högt ljudande larmsignal till landets politiker och Polismyndigheten, säger Lena Nitz, ordförande i Polisförbundet.

– Det måste skapas förutsättningar så att det blir fler poliser så att vi klarar hela vårt uppdrag. Det handlar om tilltron till polisen och till hela rättsväsendets brottsbekämpande förmåga, säger Lena Nitz.

Enligt undersökningen är andelen som uppger att de utsatts för det som kallas brott mot enskild person den högsta nivån sedan mätningarna startade 2006.

-Detta sker samtidigt som avhoppen från polisen fortsätter. Hittills i år har fler än 400 slutat av annan anledning än pension. Den ökande polisbristen måste tas på största allvar, säger Lena Nitz.

Enligt undersökningen anmäls hot, sexualbrott och trakasserier i minst utsträckning, medan bostadsinbrott anmäls i störst utsträckning. Av de som utsatts för sexualbrott under 2016, uppger endast 11 procent att de anmält händelsen till polisen. Motsvarande siffror för trakasserier och hot är 26 respektive 23 procent

Läs mer

Nu krävs rejäla satsningar på lönerna – avtalsyrkandena överlämnade

2017-11-02 | Nyheter/Okategoriserade

Löneökningar väl över märket. Det är det viktigaste kravet i de yrkanden Polisförbundet nu lämnat till Polismyndigheten.
– Nu måste lönerna höjas så att avhoppen minskar och att fler lockas tillbaka till yrket. Tidigare löneökningar har inte varit tillräckliga, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Polisers löner måste upp till en nivå där polisflykten upphör och poliser som slutat kan lockas tillbaka. Lönerna måste också upp till en nivå som leder till fler kvalificerade sökande till polisutbildningen.
– Det här är absolut nödvändigt för att lösa polisbristen och de allvarliga konsekvenser den får. Medborgarna påverkas i dag av att poliserna är för få och det är inte acceptabelt, säger Lena Nitz.
Målet är att få till en löneökning som ligger betydligt högre än det så kallade märket.
– Vi har arbetsgivaren, politikerna och allmänheten med oss. Den här avtalsrörelsen måste leda till ett tydligt steg i uppvärderingen av polisyrket. Men det kommer att krävas ytterligare steg i kommande avtalsrörelser och ytterligare resurstillskott längre fram, säger Niklas Simson, förhandlingschef på Polisförbundet.
Hur stor del av de extrapengar som regeringen tillskjutit utöver Polismyndighetens äskade summa som kommer att gå till löner är för tidigt att säga.
– Men självklart vill vi att så mycket som möjligt av pengarna går till höjda löner. Det är absolut nödvändigt, säger Niklas Simson.
Före årets slut hoppas Polisförbundet kunna presentera resultatet av förhandlingarna.

Några av yrkandena:
• Löneökningar i revisionen väl över märket.
• Ytterligare löneökningar med stöd av §9 i det statliga ramavtalet, det vill säga överenskommelse om lön vid nyanställning och ny lön under pågående anställning.
• Premiera poliser som tar på sig extrauppdrag genom tidsbegränsade lönetillägg.
• Ge skötselersättning till hundförare.
• Inför OB efter klockan 6 på nattpass och se över övrig OB-struktur och dess nivåer.
• Inför arbetstidsförkortning mellan klockan 19-22.
• Fler tillfällen måste ge rätt till kvalificerad övertid istället för enkel övertid.
• Omarbeta restidsregleringen.

Läs mer

Säkerhetspolisens avtal klart

2017-11-02 | Nyheter

Arbetsgivaren och de lokala parterna Polisförbundet, ST och Saco-S har tecknat ett gemensamt kollektivavtal om löner hos Säkerhetspolisen.
I avtalet slår man bland annat fast att alla medarbetare ska ha lönesättande samtal. Revisionstidpunkterna är satta till den 1 oktober 2017, 2018 och 2019. Avtalet innehåller för Polisförbundet och ST riktvärden för revisionsutrymmet. Utrymmet för 2017 är som lägst 2,8 procent, för 2018 som lägst 1,3 procent och för revisionen 2019 som lägst 2,5 procent.
– Det goda fackliga samarbetet har varit en förutsättning för att det så förhållandevis snabbt kunnat nås ett lokalt avtal, säger Polisförbundets Mikael Sjöstedt, ordförande förbundsregion Rikspolisen.
Förutom överenskommelsen om löneökningar har det varit viktigt att nå en samsyn kring senior poliskompetens samt försörjningen av polisiär kompetens.
– Vilket i sin tur ställer krav på anställningsvillkor för att kunna rekrytera poliser, säger Martin Åberg, ombudsman på Polisförbundet.
Det nya avtalet för Polismyndigheten väntas vara klart på nationell nivå före årsskiftet.

Läs mer

Högre lön får fler poliser att stanna

2017-11-01 | Nyheter

Sex av tio poliser anser att högre lön är den enskilt viktigaste faktorn för att fortsätta i yrket.
– Ska polisen kunna uppfylla sitt samhällsuppdrag måste vi hålla kvar de poliser vi har och locka tillbaka poliser som slutat. Då måste lönerna upp, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Med anledning av det stora antalet poliser som valt att lämna yrket de senaste två åren har Polisförbundet via Novus Opinion ställt frågor till medlemmarna om deras motivation att stanna i yrket.

Drygt sex av tio poliser anser att högre lön är den enskilt viktigaste faktorn för att fortsätta att jobba som polis.

När de drygt 2100 svarande istället fick ange de fyra viktigaste punkterna för att stanna svarade nio av tio högre lön, drygt sex av tio svarade fler poliser och närmare fyra av tio bättre arbetstider. Nästan tre av tio svarade tydligare och mer tillgänglig arbetsledning.
– Undersökningen sätter ju siffror på det som vi länge har hört från medlemmarna. De tycker inte att de får tillräckligt betalt för det viktiga jobb de utför och de risker de utsätts för, säger Lena Nitz.

Drygt tre av tio poliser i undersökningen har uppgett att de känner sig tvingade att jobba övertid för att få ekonomin att gå ihop. Bland poliser som enbart jobbar inom ingripandeverksamheten svarade hälften att de känner sig tvingade att jobba övertid av ekonomiska skäl.
– Det är upprörande att så många poliser känner att de inte kan leva på sin grundlön, säger Lena Nitz.

Många av de som tycker att de inte får pengarna att räcka har en grundlön på 27000 kronor eller mindre.
– Från regeringen har man uttalat att polisyrket måste göras mer attraktivt och rikspolischefen har upprepade gånger sagt att han tycker att lönerna måste upp. Han har också sagt att det extra pengatillskottet för 2018 möjliggör större förändringar än tidigare, säger Lena Nitz.
– Nu kämpar vi för att årets lönerevision ska bli så pass bra att det både bromsar avhoppen och lockar tillbaka poliser som slutar. Det här är inte bara en polisfråga. Polisbristen påverkar hela samhället.

Undersökningen i korthet:
64 procent av 2107 poliser svarar att högre lön är den enskilt viktigaste faktorn för att fortsätta som polis.
När de svarande istället får ange de fyra viktigaste faktorerna för att stanna i yrket svarar nio av tio (90 procent) högre lön, följt av fler poliser (64 procent), bättre arbetstider (38 procent) samt tydligare och mer tillgänglig arbetsledning (28 procent).
32 procent uppger att de jobbar övertid för att få ekonomin att gå ihop.

Om undersökningen:
Novus Opinion har genomfört 2107 webbintervjuer bland Polisförbundets medlemmar. De 2107 svarande som genomfört hela intervjun utgör 60 procent av nettourvalet som utgörs av Polisförbundets medlemspanel.
Läs hela undersökningen

Läs mer

Ytterligare attacker mot polisen

2017-10-29 | Nyheter

Återigen har polisstationer blivit utsatt för attacker. I Växjö kastades sten och fyrverkeripjäser in mot stationen. Under natten kastades även en sten in genom entrédörren till polisstationen i Kinna i Marks kommun.
– Att angripa de som är satt att verka för andras trygghet och säkerhet är allvarligt. Det är ett angrepp mot vår demokrati, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.
– Som väl var blev ingen skadad. Nu måste samhället ta till krafttag för att motverka den senaste utvecklingen med attacker mot rättsväsendet. Att komma tillrätta med detta måste vara ett av Rikspolischefens och regeringens viktigaste uppdrag, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

Polisförbundet släppte tidigare i år en undersökning om hot och våld mot poliser. Där framgår det att poliser upplever att både hot och våld blivit vanligare.
– Vi ser också att våldet delvis ändrat form. Stenkastning var något ovanligt för några år sedan, nu är det nästan vardag i vissa områden och den här utsattheten poliser lever med har blivit normaliserad.

Läs undersökningen här

Läs mer

Beskjutningen av en polismans villa ytterligare ett grovt attentat

2017-10-28 | Nyheter

I natt blev en polis och dennes familj utsatt för beskjutning. Det är ytterligare ett av raden av grova attentat mot polis och deras familjer på senare tid.
– Det här är ytterligare en attack på kort tid mot en polis och dennes familj. Tack och lov blev ingen skadad men vi ser att hoten mot polisen ökar. Hot och våld har blivit grövre och vår undersökning i somras visade att 7 av 10 poliser anser att utsattheten ökat de senaste två åren. Att angripa poliser och deras familjer är ett angrepp mot demokratin. Att komma tillrätta med detta måste vara ett Rikspolischefens och regeringens viktigaste uppdrag, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

– Poliser ger inte vika för den här typen av påverkan. Däremot kan det i förlängningen leda till att vi ser ännu fler lämnar yrket. För när man summerar riskerna, med otryggheten och vad man utsätts för är det många som inte tycker att det är värt det. En polisfamilj ska kunna vara helt trygg, säger Lena Nitz.

Läs mer

Medlemskalendern för 2018

2017-10-17 | Nyheter

Är du medlem och har beställt den fickalmanacka som ingår i medlemskapet? Du får den med nästa nummer av Polistidningen som kommer i dagarna. Om du missat att göra en beställning kan du höra efter med din förbundsregion om de har ett extra exemplar. Du kan också vända dig till medlemsservice[at]polisforbundet.se eller ringa 08-676 97 00.

Läs mer

Webbshop med barntröjor

2017-10-17 | Nyheter/Okategoriserade

Polisförbundet använder barntröjor med polismotiv som en del i det opinionsbildande arbetet. Nu finns dessa till försäljning till självkostnadspris i en webbshop som nås på denna adress:
Framtidenspolis.se

Läs mer

Kommentar med anledning av att åklagare lägger ner förundersökningen mot Eliasson

2017-10-13 | Nyheter

I dag kom beskedet att förundersökningen mot Rikspolischef Dan Eliasson läggs ner. Åklagaren konstaterar att Polismyndigheten inte har sänt eller röjt några hemliga uppgifter eller annan information ur (IT-) systemet till den externa leverantören. Ingen person har därmed lidit skada, enligt åklagaren.
– Det är goda nyheter. Vårt fokus har hela tiden varit att säkerställa att våra medlemmar inte har utsatts för någon skada, säger Lena Nitz, ordförande Polisförbundet.
– Enligt åklagaren strider det dock mot säkerhetsskyddsförordningen att fatta ett sådant beslut. Det är anmärkningsvärt.

Läs mer

Frågor och svar om avtalsrörelsen

2017-10-04 | Nyheter

När får Polisförbundets medlemmar besked om sina nya löner?

– I oktober 2017 inleds förhandlingarna med Polismyndigheten. När de är klara före årsskiftet kommer vi veta hur mycket pengar som finns i löneutrymmet. Därefter kommer de regionala förhandlingarna att ta vid. Hur lång tid den här processen kommer att ta är svårt att säga i dag.

Vilka är de viktigaste punkterna i det centrala avtalet som tecknades den 4 oktober?

– Avtalet är treårigt och ger i snitt 6,5 procent i löneutrymme för hela den statliga sektorn. Vi förhandlar lön med Polismyndigheten och Säkerhetspolisen och där förväntar vi oss ett tydligt steg för att uppvärdera polisernas löner över denna procentsats.

– Att föräldralediga inte längre missgynnas i tjänstepensionsavtalet

– Ett bättre personskadeavtal där det inte längre är karens i 14 dagar.

Vad innebär det centrala avtalet för polislönerna?
– Vi har kommit överens om ramarna inför de förhandlingar som nu drar igång med Polismyndigheten.

– Det vi nu ska förhandla om är bland annat om löneutrymmet för Sveriges poliser. Det finns en stor samsyn om att polisernas löner måste höjas. Vi förväntar oss ett tydligt steg för att uppvärdera polisyrket. Nu startar Sveriges viktigaste avtalsrörelse!

Läs mer