Dela sidan:

Angående medias rapportering om Polismyndighetens hantering av känsliga personuppgifter

2017-09-06 | Nyheter

”Vi håller nu på att skapa oss en bild över vad som har hänt och vårt fokus ligger på att säkerställa att våra medlemmar inte har utsatts för någon skada.

Både regeringen och Polismyndigheten måste gå till botten med detta. Det krävs en ordentlig utredning för att se om det har begåtts några fel. Vi kommer att ta initiativ till kontakter med både Polismyndigheten och regeringen. ”

Läs mer

”Höjda polislöner är avgörande” Polisförbundet kommentar till Moderaternas rättspolitiska program

2017-09-05 | Nyheter

- Vi välkomnar moderaternas tydliga besked om att höjda polislöner är avgörande för att kunna behålla erfarna poliser och rekrytera nya. Det säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz i en kommentar till Moderaternas förslag på nytt rättspolitiskt program.

Moderaternas rättspolitiska talesperson Tomas Tobé presenterade i dag Moderaternas förslag på nytt rättspolitiskt program. Moderaterna vill se 10.000 fler polisanställda till 2025, varav 5.000 ska vara poliser. Sverige ska på sikt komma upp i EU genomsnittet när det gäller antal poliser per capita.

– Det är bra att (M) så tydligt markerar att lönefrågan är helt avgörande för om vi ska lyckas behålla de poliser vi har i dag och för att vi ska kunna rekrytera nya. Det krävs handling för att vi ska kunna stoppa flykten från polisen. Det kan inte vänta, det måste ske nu. Det är vårt budskap både till politiker och inte minst till arbetsgivaren, säger Lena Nitz.

– Det är därför bra att moderaterna vill avsätta mer pengar till polisernas löner. Sedan är det arbetsmarknadens parter som bäst bestämmer hur lönemedlen ska fördelas, säger hon.

Polisförbundet är också positiva till Moderaternas besked om höjda straff mot brott mot blåljuspersonal och ökade möjligheter till kränkningsersättning för de poliser som utsätts för brott. Polisförbundet hade dock gärna sett att moderaterna även gått fram med förslag om att göra polisutbildningen till en högskoleutbildning.

– Att vara polis är ett svårt och komplext yrke som måste förändras i takt med resten av samhället.  En högskoleutbildning som stärks med forskning är av största vikt för att polisen ska kunna effektivisera sin verksamhet och utveckla förbättrade arbetsmetoder, säger Lena Nitz.

Läs mer

Knivskärning påminner om polisers utsatthet

2017-08-31 | Nyheter

En polis blev i dag knivskuren på Medborgarplatsen i Stockholm.

- Det är fruktansvärt att en polis attackerats under pågående yrkesutövning, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Vid halv tio-tiden på torsdagen kom uppgifter om att en polis attackerats med kniv då han patrullerade Medborgarplatsen på Söder i Stockholm. Han togs direkt omhand av kollegor på plats och senare kom uppgifter om att han kommer att kunna lämna sjukhuset under dagen.

– Det var ett otroligt skönt besked och en oerhörd lättnad att få veta att han inte blev allvarligare skadad. Samtidigt påminner den här händelsen om utsattheten i polisyrket, säger Lena Nitz.

När Polisförbundet tidigare i år ställde frågor till medlemmarna om utsattheten i yrket svarade sju av tio att de upplevde att den ökat de senaste två åren.

Polisförbundets rapport om hot och våld mot poliser finns här.

Läs mer

Att tänka på om du tar ut Kåpan Extra som lön

2017-08-31 | Nyheter/Nyheter Avtal/Okategoriserade

Från den 1 september kan du som medlem i Polisförbundet själv bestämma om den avsättning som arbetsgivaren gör till pensionssparandet ”Kåpan Extra” ska fortsätta som tidigare, eller om du hellre vill få ut den avsättningen direkt som lön. Denna möjlighet gäller medlemmar som arbetar vid Polismyndigheten.

Det här är ett val som du som individ själv måste ta ställning till baserat på din egen livssituation. Tar du ut pengarna nu som lön och konsumerar dessa kommer du att få mindre i pension från Kåpan Extra när du går i pension.

Det finns några delar att tänka på innan du fattar beslut:

 • Skatteeffekt  –  Du höjer lönen och med den även de ersättningar som utgör en del av lönen, till exempel övertidsersättning och din sjukpenninggrundande inkomst till Försäkringskassan. Det medför att du får betala mer i skatt.
 • Pensions effekt – Eftersom du höjer din lön kommer också avsättningen till din allmänna pension (orangea kuvertet) och din kollektivavtalade tjänstepension PA16 att öka.
 • Effekt för dig som närmar dig pensionen – Du som har lön över 7,5 ibb ( ungefär 39000:-/mån) och tillhör PA16, avd II ( född 87 och tidigare) har en sk. Förmånsbestämd pension. Väldigt kort förklarat innebär det att ca 60% av din lön över 7,5 ibb betalas ut som en livsvarig pension. Dessa ca 60% beräknas på genomsnitt inkomsten av dina sista 5 år i tjänst, så innan dess ger det inte denna effekt. Så antingen avsätter du dina 4,6 % till Kåpan extra och får detta placerat och sedan utbetalt under 5 år, eller så plockar du ut det som lön (högre skatt) och får sedan en högre livsvarig pension (men mindre utfall från Kåpan extra).

Har du fler frågor runt pension och avtalet vänder du dig till din regionstyrelse och pratar med pensionsansvarige där.

Om du vill ha hjälp med beräkningar om din framtida pension, vänd dig till Minpension.se eller Statens pensionverk (SPV) så hjälper dom dig.

Det nya kollektivavtalet för Polisförbundets medlemmar (Lokalt kollektivavtal om kollektiv avsättning till den kompletterande ålderspensionen (Kåpan extra)) som träder i kraft den 1 september 2017 tecknades i samband med den senaste lönerevisionen.

Vad har jag för olika pensionssparanden när jag jobbar som polis?

 • Allmän pension (orangea kuvertet) –  inbetalas till staten av arbetsgivaren för förvaltning och utbetalning.
 • Tjänstepension PA16 (vitt/blått kuvert – från Kåpan pensioner) – en kollektivavtalad tjänstepension för ALLA inom staten. Arbetsgivaren betalar in pengar till SPV (statens pensionsverk) som sedan fördelar pengarna till de olika försäkringsbolagen som den enskilde valt eller obligatorium.
 • Kåpan Extra – en extra avsättning gjord av arbetsgivaren för polismyndighetens anställda som förvaltas av Kåpan pensioner. (Det är denna del som du nu kan välja att fortsätta spara i Kåpan Extra eller ta ut som lön).
 • Eget pensionssparande – kan ske på bank eller hos försäkringsbolag. Du betalar själv in vad du vill spara och den valda banken eller försäkringsbolag förvaltar och betalar ut.
 • Om du har haft en annan arbetsgivare innan du blev polis kan det ha avsatts pengar till din pension till andra bolag, antingen genom kollektivavtal eller andra lösningar.

 

 

 

 

Läs mer

Ett absolut nödvändigt tillskott till polisen

2017-08-20 | Nyheter

- Äntligen ett rejält och absolut nödvändigt tillskott. Vi har länge väntat på att regeringen ska inse allvaret i polisens resursbrist. Att man nu ger 2 miljarder mer 2018 och dessutom ger myndigheten i uppdrag att förbättra polisernas arbetssituation tillsammans med facket är en väldigt viktig signal.

Det säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz angående statsminister Stefan Löfvens och inrikes- och justitieminister Morgan Johanssons besked om budgetsatsning på polisen i dag.

Polisförbundets ordförande Lena Nitz ser också positivt på att regeringen tydligt pekar på vikten av att både rekrytera nya och behålla nuvarande poliskompetens.
– Polisorganisationen är sina anställda. Bara genom att fokusera på bättre villkor och satsa på polisprofessionen kan man förbättra resultaten. Det gläder mig att regeringen äntligen insett detta. Det var inte en sekund för tidigt, säger Lena Nitz.

Regeringen vill inte lägga sig i lönefrågan utan hänvisar till parterna.
– Men att man tillsätter 300 miljoner mer än myndigheten har begärt ser vi som ett tydligt ekonomiskt incitament för höjda polislöner. Vi förväntar oss att arbetsgivaren gör verkstad av detta i pågående och kommande förhandlingar, säger Lena Nitz.

Det aviserade tillskottet måste förhandlas och beslutas i riksdagen innan pengarna kommer myndigheten till godo 2018.

 

Fakta: Ville ha mer pengar från början

Inför den stora omorganisationen av polisen till en myndighet 1 januari 2015 begärde den oberoende Genomförandekommittéen två miljarder extra i anslag det första året för att effekten av omorganisation inte skulle gå om intet.

Budgetäskandet för 2015 låg på 22,2 miljarder kronor. Man tilldelades 21,2 miljarder.

Genomförandekommittén ansåg inför omorganisationen att Polismyndigheten år 2017 skulle behöva 23,2 miljarder i anslag. Nuvarande budgetprognos från Polismyndigheten för i år ligger på knappt 22,6 miljarder.

I sitt budgetunderlag för 2018-2020 har Polismyndigheten räknat med ett anslagsbehov på närmare 24,2 miljarder för 2018, 24,4 miljarder 2019 och 25,3 miljarder 2020. Regeringens förslag innebär att man för samtliga tre år lägger sig något högre än Polismyndighetens budgeterade behov.

Läs mer

Så funkar Polisförbundets nya pensionsrådgivning

2017-08-11 | Medlem/Nyheter

Pensionen består av flera delar och genom att göra bra val kan du få ut så mycket som möjligt av dina intjänade pengar. För att hjälpa dig i detta erbjuder Polisförbundet en kostnadsfri rådgivning.

Tjänsten tillhandahålls av det oberoende företaget Lifeplan genom Polisförbundets avtal med Benify. Du får ett personligt placeringsråd baserat på hur just din situation ser ut. Till skillnad från rådgivning som tillhandahålls av banker och försäkringsbolag har Lifeplan inga kopplingar till de placeringar som rekommenderas. Det råd du får baseras på faktorer som din ålder, dina tidigare val och vilken risk du är beredd att ta.

Så här går det till:

 • Du loggar in på Polisförbundets förmånsportal med hjälp av de inloggningsuppgifter du fick hemsänt i juni. Har du dem inte till hands finns alltid möjlighet att fråga din närmaste fackliga företrädare eller ringa Polisförbundets växel på 08-676 97 00.
 • Lifeplan ber dig sedan att skicka in en informationsfullmakt. Det gör du via e-legitimation. Du ger då Lifeplan rätt att hämta in uppgifterna från dina försäkringsbolag. Fullmakten ger inte Lifeplan rätt att agera eller ändra något. De får endast ta del av information om dina försäkringar.
 • Efter tre-fyra veckor har Lifeplan fått din information från försäkringsbolagen. Då sammanställer Lifeplan hur din pensionssituation ser ut.
 • Därefter loggar du in på nytt och får då en rådgivning där du får svara på fem frågor som hjälper Lifeplan att bedöma vilken risknivå som passar dig i placeringarna. Utifrån dessa får du ett personligt råd från Lifeplan. Du får färdigifyllda blanketter med namn, personnummer, hur kapitalet ska placeras och sedan är det upp till dig att skicka in dem till försäkringsbolagen.
 • Med jämna mellanrum (tre-fyra gånger per år) får du påminnelser för att hålla koll på de förändringar som sker. Det kan vara att du närmar dig pensionen. Det kan också ha kommit nya fonder, nya försäkringar.

Erbjudandet riktar sig av naturliga skäl endast till yrkesverksamma medlemmar.

Läs mer

Debatt: ”Det är polisernas löner som är skeva”

2017-08-10 | Debattartiklar/Nyheter

Polislönerna har halkat efter så mycket att mer pengar måste till för att nå en rimlig nivå. Detta måste ske genom ett extra tillskott från politiskt håll, skriver Lena Nitz, Polisförbundet, i en replik på SvD Debatt den 3 augusti.

Jag vet inte varifrån Robert Tkalcic fått uppfattningen att jag aktivt jobbar för anställningar med lägre löner (SvD Debatt 2/8). Inget kunde vara mer fel. Det är inte de nyanställda civila utredarnas löner som är skeva utan polisernas.

Att civila utredare lönesätts utifrån sin kompetens är bra både för att de tillför värdefulla kunskaper och för att deras löner visar marknadsvärdet för relevant kompetens för utredningsarbetet. Problemet är att poliserna inte lönesätts utifrån samma kompetens. Det är detta som måste ändras och det är en fråga som måste kunna lyftas utan att det skapar klyftor mellan yrkesgrupper.

Polisernas arbetsmarknad ser dock annorlunda ut än för de flesta andra yrkesgrupper. Omsättningen måste vara mindre eftersom den är mer sårbar. När andra söker nya jobb för att få upp sin lön kan de behålla sitt yrke. Men den polis som vill höja lönen genom att byta arbetsplats måste sluta som polis. Det är effekten av att polisernas arbetsgivare inte kan matcha de löner och villkor som före detta poliser erbjuds utanför Polisen. Det har försatt oss i en allvarlig situation där allt för många poliser lämnar yrket.

Samhället har mycket att vinna på att även Polismyndigheten kan matcha löner och villkor på övriga arbetsmarknaden. Det måste emellertid gälla inte bara för civila, utan också för poliser.

Polislönerna har halkat efter så mycket att mer pengar måste till för att nå en rimlig nivå. Men det är här Robert Tkalcic uppfattar saken fel. Jag avser inte att detta ska ske på bekostnad av någon annan yrkesgrupp inom polisen. Detta ska ske genom ett extra tillskott från politiskt håll.

Poliserna måste få högre löner. Annars riskerar vi att förlora ännu fler poliser till mer välbetalda yrken. I slutändan kan det blir en samhällsfara.

Lena Nitz

Polisförbundets ordförande

Läs mer

Sök stipendier

2017-08-07 | Nyheter

Visste du att du som medlem kan söka stipendier genom Polisförbundet? Nu är rätt tid att söka.

Ansökningarna ska vara oss till handa senast 1 september och dessförinnan ska din förbundsregion gå igenom din ansökan. Stipendier finns för bland annat utlandsstudier, ekonomiskt stöd vid sjukdom som drabbar familjen och för skador i tjänsten till följd av brottslig handling.

Följande stiftelser har stipendier för medlemmar i Polisförbundet:

Läs mer

Tre skäl att gå med oss i Prideparaden

2017-08-02 | Nyheter

Medlem och nyfiken på att hänga med oss i paraden på Stockholm Pride lördagen den 5/8? Anmäl dig till: cbd[at]polisforbundet.se så får du mer information om tid och plats med mera.

Polisförbundet finns under veckan på plats i i Prideparken och på seminarier i Pride House. Varje år bjuder Polisförbundet in fyra förtroendevalda att delta för att sprida kunskap om HBTQ-frågor till olika delar av landet. I paraden går vi tillsammans med Polismyndigheten för att visa att vi står upp för allas lika värde. Människovärdet och lika rättigheter är en av grundbultarna som den fackliga verksamheten bygger på:

”Polisförbundet är en partipolitiskt obunden facklig organisation, som med utgångspunkt i grundläggande demokratiska principer i samhället och allas lika människovärde, företräder medlemmarna och för deras talan i gemensamma fackliga, ekonomiska, sociala och intellektuella intressefrågor.”

(Ur Polisförbundets stadgar)

 

Tre anledningar att gå med oss i paraden:

Wow-känslan

Paraden är en fest och att gå där tillsammans med uniformerade poliser är en upplevelse i sig (som fackliga bär vi istället tröjor med Polisförbundets logga, men vill du gå i uniform, se beslut på Intrapolis). Publikresponsen brukar vara på topp när poliserna passerar folkhavet.

Visa att du värnar kollegornas arbetsmiljö

Alla ska känna sig välkomna till jobbet, men inte alla vågar vara öppna fullt ut med vem de egentligen är. För den som tvekar att vara öppen med sin läggning är det betydelsefullt att du visar ditt stöd.

Visa att du värnar alla brottsoffer

Alla ska känna sig trygga med att anmäla till Polisen om de utsatts för brott. Brottsförebyggande rådet, Brå, bedömer att mörkertalet för hatbrott är stort. Medverkan på Pride är ett av flera sätt att visa att du som polis finns till för alla utsatta medborgare.

 

Fakta

Vad står HBTQIA för?

Homo-, bi. Trans-, queer- och intersexpersoner och asexuella.

Vad står queer för?

En syn på samhället som ifrågasätter könsnormer och sexuella normer, eller ett sätt att leva utan att låta sig hindras av dessa normer. Alltså både ett synsätt/och eller identitet.

Vad är Pride?

Pride firas över stora delar av världen. Det var ursprungligen en manifestation till minne av den amerikanska gayrörelsens födelse i New York i juni 1969. Kravaller uppstod då HBTQ-samhället gjorde motstånd mot polisens trakasserier. Kravallerna pågick i tre dygn, och har inspirerat till de folkfester som Pridefestivalerna blivit idag. Pride betraktas även som en politisk aktion, ett ”safe space” och ett diskussionsforum etc.

Läs mer

Debatt: Även poliser måste få lön för sin kompetens

2017-08-02 | Debattartiklar/Nyheter

Idag skriver Lena Nitz en replik på Aftonbladet Debatt där hon konstaterar att det inte är de civilas löner som är skeva. Problemet är att poliser inte lönesätts efter samma kompetens. 

Jag vet inte varifrån Nina Rung fått uppfattningen att jag vill dra de civilanställda i smutsen. Ingenting kunde vara längre från sanningen. Att civila utredare lönesätts utifrån sin kompetens är bra. De kan tillföra polisen värdefulla kunskaper. Lönesättningen av de civila visar dessutom vad marknadsvärdet är för de med relevant kompetens för utredningsarbetet. Problemet är att poliserna inte lönesätts utifrån samma kompetens. Och det skapar en grogrund för missnöje och missämja på arbetsplatsen. Tyvärr bidrar Nina Rungs debattartikel till att skapa den splittring hon menar att jag står för.

Den som läser artikeln kan få uppfattningen att jag anser att polisernas löner ska höjas genom att sänka de civilanställdas löner. Men tvärtom har vi varit tydliga med att polislönerna måste höjas med extra pengar från politiskt håll. Polisförbundets roll är att argumentera och påverka dem som sitter på pengarna så att de förstår allvaret i polisernas situation. Det gör vi intensivt på många olika sätt.

Det är med andra ord inte de civilanställdas löner som är skeva utan polisernas. Varje polis som lämnar yrket för ett bättre betalt jobb är också en förlust för samhället. För att vända trenden måste personalpolitiken och arbetsvillkoren förbättras och lönerna höjas rejält.

Höjs inte polislönerna riskerar vi att förlora ännu fler poliser till mer välbetalda yrken. I slutändan kan det blir en samhällsfara.

Lena Nitz, Polisförbundets ordförande

 

 

 

Läs mer