Dela sidan:

Avtal för hundförare i sikte

2018-03-16 | Nyheter

Polisförbundet har för avsikt att förhandla fram ett kollektivavtal för hundförarna. Till dess att detta är klart uppmanas hundförare att avvakta med att teckna nya kontrakt.

Idag skriver varje hundförare ett enskilt kontrakt med Polismyndigheten. Att ersätta dessa med kollektivavtal skulle bland annat göra det lättare för hundföraren om det uppstår en tvist om avtalet. Frågan har aktualiserats sedan Polismyndigheten föreslagit ändrade villkor som väckt kritik.

Läs mer i Polistidningen

Läs mer

Debatt: Fler poliser på gator och torg med en polisstödsreform

2018-02-28 | Debattartiklar/Nyheter

Trots att det råder politisk enighet om behovet av fler poliser minskar antalet poliser i yttre tjänst. Erfarenheter från Uppsala visar att administrativa assistenter kan effektivisera och öka antalet poliser i yttre tjänst. Om polisen anställer 375 assistenter kan det ge ytterligare 750 poliser i yttre verksamhet, lika många som utexamineras i år, skriver Polisförbundets ordförande Lena Nitz  i en debattartikel i Dagens Nyheter. 

Polisstödsassistenter frigör tid för poliser i yttre tjänst

För poliser i yttre tjänst skulle ett administrativt stöd betyda mycket. De skulle komma ifrån tidsödande administration och i stället få mer tid till kärnverksamheten. Att få ut fler poliser på fältet skulle hela samhället tjäna på.
Vi vill därför att Polismyndigheten tillsammans med de fackliga organisationerna skapar en tydlig polisstödjande funktion. Vi föreslår att man i ett första steg anställer polisstödsassistenter som bistår poliser i yttre tjänst. Det är där vi ser att behovet är mest akut och att nödvändiga polisresurser kan frigöras. I ett andra steg bör man även se om en liknande funktion skulle kunna inrättas för att underlätta den utredande verksamheten.

Låg kostnad

Kostnaden för att anställa 375 assistenter utifrån de villkor man har i Uppsala är omkring 210 miljoner kronor om året. Det är en relativt låg kostnad sett till vilken effekt det skulle få för den polisiära verksamheten – både i form av en ökad polisiär närvaro i samhället, förbättrade resultat och en förbättrad arbetsmiljö för poliser.

Debattartikeln i sin helhet är publicerad i Dagens Nyheter 1 mars 2018

375 assistenter kan ge en snabb polisförstärkning (Dagens Nyheters webbplats, öppnas i ett nytt fönster)

 

 

Läs mer

Polisförbundet välkomnar Klas Friberg som ny chef för Säkerhetspolisen

2018-02-28 | Nyheter/Okategoriserade/Pressmeddelande

Med Klas Friberg som ny säkerhetspolischef får Säkerhetspolisen en kompetent ledare med lång erfarenhet och djupa kunskaper om det polisiära arbetet.
– Det är ett välkommet besked att regeringen utser honom till chef för Säkerhetspolisen, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Klas Friberg har goda ledaregenskaper och lång erfarenhet av det polisiära arbetet. Han har bra vitsord från sin tid på bland annat Rikskriminalpolisen och som regionspolischef i region Väst, samt från sin tid i region Syd, där han tillfälligt ledde arbetet under en period förra året. Han har goda relationer till Polisförbundets fackliga förtroendevalda.
– Jag är helt övertygad om att Klas Friberg är rätt val som chef för Säkerhetspolisen. Han har bland annat framgångsrikt lett polisarbetet i region Väst och han har både kunskaperna och egenskaperna som gör honom till en bra ledare, säger Lena Nitz.

– Utnämningen innebär att polisregion Väst förlorar en viktig ledare. Det är nu angeläget att han ersätts med någon som har de förmågor som krävs att leda polisarbetet i regionen, säger hon.

Läs mer

Brev till alla medlemmar om försäkringsbyte

2018-02-27 | Nyheter/Nyheter Försäkringar

I dagarna får våra medlemmar ett brev med information om byte av försäkringsbolag. Det gäller Polisförbundets personförsäkringar som från och med 1 april 2018 överförs till Euro Accident.

Bytet av försäkringsbolag sker automatiskt för de flesta av våra medlemmar men en del behöver också fylla i kompletterande blanketter.

Brevet skickas hem till dig som är medlem. Om du av någon anledning inte har fått brevet kan du läsa det här:

Obligatoriska personförsäkringar, försäkringar som ingår i medlemsavgiften

Frivilliga personförsäkringar – om du betalar med löneavdrag

Frivilliga personförsäkringar – om du betalar via autogiro

Frivilliga personförsäkringar – om du betalar med inbetalningskort

Frivilliga personförsäkringar – till passiva medlemmar

Mer information om dina försäkringar och om bytet av försäkringsbolag kan du läsa om på vår webbsida Dina försäkringar.

Läs mer

Juridisk hjälp gav 35 medlemmar 16 miljoner kronor

2018-02-21 | Nyheter

Polisförbundets medlemmar hör till dem som får ut mest ersättning genom den fackligt ägda juristbyrån LO-TCO Rättsskydd. 2017 var inget undantag. När de andra förbunden som också är verksamma inom polisen snittade på upp till 200 kronor per aktiv medlem landade Polisförbundets resultat på över 800 kronor per medlem.

En del av förklaringen ligger rimligen i polisyrkets utsatthet för hot och våld, eftersom den största delen av ersättningarna rör olycksfall och arbetsrelaterade sjukdomar. Av de omkring 16 miljoner kronor som 35 av Polisförbundets medlemmar fick ut i ersättning genom LO-TCO Rättskydd förra året gällde omkring 14 miljoner kronor arbetsskador, sjukdomar och olycksfall. De resterande två miljonerna är skadestånd till medlemmar. I statistiken ingår även skadestånd för arbetsrättsärenden.

Poliser får mer

Men Polisförbundets medlemmar får ut förhållandevis mycket även i relation till andra delar av arbetsmarknaden där arbetsplatsolyckor förekommer i jämförelsevis stor utsträckning, visar årets statistik från LO-TCO Rättsskydd. Elizabeth Östman är förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd och har 15 års erfarenhet av att hjälpa medlemmar från olika förbund med juridiskt stöd. Hon anger en möjlig förklaring till varför Polisförbundet sticker ut i statistiken:

– En del förbund är mer generösa med vad man beviljar rättshjälp för, säger hon.

Hon lyfter fram vikten av att alla arbetsskador verkligen anmäls, både olycksfall och sjukdomar.

– En framgångsfaktor är att medlemmar uppmärksammas på detta genom sitt förbund och genom förtroendevalda på arbetsplatsen, säger Elizabeth Östman.

Juridisk hjälp också i svåra fall

Polisförbundet har en god representation i form av skyddsombud på arbetsplatsen och huvudskyddsombud i varje region. Polisförbundets ombudsman Hans Olsson vill särskilt lyfta fram det goda lagarbetet.

– Lagarbetet i hela kedjan – från arbetsplatsen via förbundskansliet till LO-TCO – är en förutsättning för att nå resultat, säger han.

De medlemmar som fick ut de högsta beloppen har ersatts för arbetsskador med långvarig inkomstförlust som följd. Om orsaken varit en olycka är det vanligen relativt okomplicerat att få ut ersättning för händelsen. Men Polisförbundet anlitar juridisk hjälp även för medlemmar som drabbats av posttraumatiskt stressyndrom, whiplashskador, utmattningssyndrom och andra arbetsrelaterade sjukdomar. I dessa fall krävs betydligt större insatser för att leda i bevis att sjukdomen kan härröras från just arbetet och att arbetsoförmågan i verkligheten är större än vad Försäkringskassans läkare bedömt.

– Det här är processer som ofta löper över flera år och som ställer högra krav på kunskaper inom både försäkringsmedicin och juridik. Sådana ärenden skulle vara oerhört kostsamma för medlemmarna själva att driva, om det alls är möjligt, utan den hjälp de får genom sitt fackförbund, säger Elizabeth Östman.

Läs mer

Polisförbundet välkomnar Anders Thornberg som ny rikspolischef

2018-02-01 | Nyheter

”Anders Thornberg har stor kunskap om det polisiära arbetet och kan motivera och engagera medarbetarna. Han blir den samlande kraft som svensk polis behöver”, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz om den nye rikspolischefen.

– Anders Thornberg är polis i grunden, har varit ute på fältet och vet vad poliser möter i sin vardag. Jag tror att det är viktiga grundstenar för att kunna ta rätt beslut och för att kunna motivera och engagera poliskåren, säger Lena Nitz.

– Men polisens framgång handlar inte bara om vem som är rikspolischef. Vi har en akut polisbrist. Många lämnar yrket i förtid på grund av den låga lönen och den tuffa arbetsmiljön. Jag är övertygad om att Anders Thornberg är medveten om att uppvärderingen av polisyrket måste fortsätta. För det är först då som vi kan bli fler poliser, resultaten kan förbättras och tryggheten i samhället öka, säger Lena Nitz.

– Polisförbundet kräver att regeringen nu ger den nye rikspolischefen och Polismyndigheten rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb, säger Lena Nitz.

– Jag ser fram emot att samarbeta med Anders Thornberg.

 

Kontakt:

Kristina Mäler

Pressekreterare

070-294 10 30

Läs mer

Polisförbundet kommenterar Dan Eliassons avgång

2018-01-31 | Nyheter

Dan Eliasson slutar som rikspolischef.
– Det var ett klokt och nödvändigt beslut av regeringen, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

– Rikspolischefen fick i uppgift att genomföra den största omorganisationen av svensk polis på decennier. Det har varit en turbulent tid, vilket påverkat poliskåren negativt och bidragit till ett lågt förtroende för honom. Det är därför ett klokt och nödvändigt beslut, säger Lena Nitz om att Dan Eliasson ska sluta.

Polisförbundet har länge varit kritiskt till hur omorganisationen genomförts och förbundet och myndighetsledningen har vid flera tillfällen kommit på kant med varandra. Under det senaste året har dock samtalsklimatet blivit bättre.

– Det påbörjade arbetet med att uppvärdera polisyrket måste nu fortsätta. Lönerna måste höjas, arbetsmiljön och ledarskapet måste förbättras. Först då kommer vi att bli fler poliser och resultaten förbättras. Det är jag övertygad om att den som blir nästa rikspolischef är medveten om, säger Lena Nitz.

Hon vill önska Dan Eliasson lycka till framöver.

– Att vara rikspolischef är ett enormt svårt jobb. De senaste åren har varit extra tuffa och en stormig tid. Jag önskar honom allt gott på sitt nya uppdrag.

Läs mer

Här är nya avtalet

2018-01-24 | Nyheter/Okategoriserade

Avtalet mellan Polismyndigheten och Polisförbundet finns att läsa här.

Läs mer

Polisförbundet kommenterar nytt löneavtal

2018-01-18 | Nyheter/Nyheter Avtal

Ett nytt avtal är tecknat för Sveriges poliser. Det totala värdet av de hittills överenskomna löneökningarna för avtalsperioden ligger på ett värde om drygt 12 procent.

– Men det kommer att krävas mer, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

(Texten är uppdaterad 20180119, 13:20)

I dag blev det nya avtalet för närmare 20 000 poliser klart. Avtalet innebär att poliser får högre löneökningar än övriga på arbetsmarknaden. Avtalet är treårigt, med två revisionstillfällen. Det öppnar för att Polisförbundets mål om 15 procent i löneökningar på tre år kan bli verklighet.

– I och med avtalet fortsätter löneresan. Det kommer att krävas betydligt mycket mer längs vägen för att få stopp på avhoppen och för att kunna locka tillbaka fler av dem som slutat som poliser och få fler att söka till utbildningarna, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

Den totala löneökningen för avtalsperioden är ännu inte klar.

– Vi har inte kommit överens om utrymmet för revisionen 2019. Det är för att utnyttja perioden fram till dess för att driva på för att medel frigörs inom Polismyndigheten och för att politikerna skjuter till mer pengar. Vår bedömning är att vi har goda möjligheter att lyckas med vår målsättning om att höja lönerna med 15 procent under perioden, säger Niklas Simson, förhandlingschef på Polisförbundet.

– Med den lösning vi har valt har vi sett till så att så mycket som möjligt av det resurstillskott regeringen gjort för perioden 2018–2020 används till polislöner. Vi har nu också en tydlig överenskommelse med arbetsgivaren om att det krävs fortsatta satsningar på polislönerna, säger Lena Nitz.

Satsningarna måste fortsätta till dess att de uppsatta effektmålen nåtts.

– Lönerna ska upp i en nivå där avhoppen upphör, fler rekryteras tillbaka till yrket och utbildningsplatserna fylls, säger Lena Nitz.

 

Avtalet i korthet:

  • Löneökning för kollektivet på 5,4 procent vid denna revision, 1 april 2018 (revisionstillfällena för hösten 2017 och hösten 2018 har slagits ihop).
  • Dessutom finns garantier om 0,5 procent löneökningar vid tre tillfällen för löneökningar utanför revision (ej chefer)
  • Överenskommelse om utrymmet vid revisionstillfälle två, den 1 oktober 2019, är inte satt.
  • Satsningarna på de lägst betalda poliserna fortsätter. Det gäller dem som jobbat i minst fem år och har en lön understigande 28 500 kronor.
  • Arbetet med att utveckla alternativa karriärvägar fortsätter. Det ska gå att göra karriär utan att bli chef och detta ska också återspeglas i lönen.
  • Lönetillägg för poliser som arbetar i eller mot särskilt prioriterade områden kommer utvecklas som dagtillägg och tillämpas så snart det är klart.
  • Överenskommelse om fortsatta satsningar på polislönerna.

Kontakt

Kristina Mäler

Pressekreterare Polisförbundet

070-294 10 30

Läs mer

Förtroendet för polisen fortsätter att sjunka

2018-01-16 | Nyheter/Okategoriserade

Förtroendet för rättsväsendet och för polisen har sjunkit rejält. Det visar Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning som presenterades idag.

Drygt hälften, 55 procent, av befolkningen (16–79 år) har stort förtroende för rättsväsendet som helhet, vilket är en minskning med 6 procentenheter från 2016. För polisen har förtroendet minskat med sju procentenheter jämfört med föregående år. (54 procent 2017 jämfört med 61 procent 2016).

– Det här är oerhört allvarliga siffror. Förtroendet har inte varit så här lågt för den polisiära verksamheten sedan 2006. Det är en direkt konsekvens av polisbristen och att vi inte är tillräckligt många poliser för hela vårt uppdrag, säger Lena Nitz, ordförande i Polisförbundet.

– Det är ytterligare en allvarlig signal till Sveriges rikspolischef och inte minst till Sveriges politiker. Sverige har inte haft en så låg polistäthet sedan 2007 med bara 195 poliser per 100 000 invånare. Vi måste bli fler och då måste polislönerna upp och arbetsvillkoren bli bättre.

Polisbristen får konsekvenser för människors trygghet. Brå:s undersökning visar att nästan en tredjedel av befolkningen (29 procent) oroar sig i stor utsträckning över brottsligheten i samhället. Det är en ökning sedan jämfört med året innan 25 procent upplevde stor oro över brottsligheten.

Satsningar på polisen är därför en viktig framtidsinvestering för att stärka tryggheten. Polisförbundet kräver nu att politiker från båda blocken kommer överens om långsiktigt hållbara överenskommelser.

– Politiker har under lång tid negligerat och inte prioriterat de utmaningar polisen står inför. Det ser vi resultatet av nu. Situationen kräver att de sätter sig ner och kommer överens om en långsiktig hållbar politik för polisen, säger Lena Nitz.

Läs mer