Dela sidan:

Polisförbundet välkomnar Klas Friberg som ny chef för Säkerhetspolisen

2018-02-28 | Nyheter/Okategoriserade/Pressmeddelande

Med Klas Friberg som ny säkerhetspolischef får Säkerhetspolisen en kompetent ledare med lång erfarenhet och djupa kunskaper om det polisiära arbetet.
– Det är ett välkommet besked att regeringen utser honom till chef för Säkerhetspolisen, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Klas Friberg har goda ledaregenskaper och lång erfarenhet av det polisiära arbetet. Han har bra vitsord från sin tid på bland annat Rikskriminalpolisen och som regionspolischef i region Väst, samt från sin tid i region Syd, där han tillfälligt ledde arbetet under en period förra året. Han har goda relationer till Polisförbundets fackliga förtroendevalda.
– Jag är helt övertygad om att Klas Friberg är rätt val som chef för Säkerhetspolisen. Han har bland annat framgångsrikt lett polisarbetet i region Väst och han har både kunskaperna och egenskaperna som gör honom till en bra ledare, säger Lena Nitz.

– Utnämningen innebär att polisregion Väst förlorar en viktig ledare. Det är nu angeläget att han ersätts med någon som har de förmågor som krävs att leda polisarbetet i regionen, säger hon.

Läs mer

Positivt med regeringsåtgärder för att minska polisbristen

2017-07-20 | Nyheter/Pressmeddelande

Polisförbundet välkomnar regeringens uppdrag till Polismyndigheten att ta fram en plan för myndighetens kompetensförsörjning.

– Det är positivt att regeringen nu inser allvaret och vidtar aktiva åtgärder för att komma tillrätta med polisbristen, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Regeringen har beslutat att Polismyndigheten ska ta fram en strategisk och långsiktig plan för att säkerställa att rätt kompetens finns i verksamheten. Att säkra kompetensförsörjningen inom polisen är en av de viktigaste punkterna i den nationella samlingen för uppvärdering av polisyrket som Polisförbundet initierat och där såväl regeringen som Polismyndigheten deltar.

– Till syvende och sist handlar det om att uppvärdera polisyrket och höja statusen. Det är ingen hemlighet att vår bestämda uppfattning är att det krävs höjda polislöner för att behålla duktiga, engagerade poliser och för att rekrytera nya, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Att regeringen nu ger Polismyndigheten i uppdrag att ta fram en plan för myndighetens kompetensförsörjning tolkar hon som att regeringen nu inser allvaret med polisbristen och vidtar aktiva åtgärder för att komma tillrätta med den.

Regeringen skriver att rekryteringstakten till polisutbildningen måste öka och att det också är viktigt att urvalet av lämpliga kandidater görs med kvalitet.  Man skriver vidare att ”regeringen anser att Polismyndigheten behöver fortsatt stora anslagsförstärkningar”.

– Jag är glad över den insikten. Vi har länge sagt att vi är för få poliser för att klara hela vårt uppdrag,  säger Lena Nitz.

– Myndigheten måste både attrahera rätt kompetens och behålla kompetensen. Det har varit en viktig punkt för oss i de samtal vi nu för med regeringen och Polismyndigheten inom ramen för en nationell samling för polisyrket, säger Lena Nitz.

Här kommenterar Polismyndigheten regeringsuppdraget som bland annat innebär att man ska undersöka möjligheterna att starta polisutbildning vid ytterligare två lärosäten.

 

Kontakt:

Polisförbundets pressjour

08-676 97 20

Läs mer

Poliser upplever ökad utsatthet

2017-06-29 | Nyheter/Pressmeddelande

Sju av tio poliser upplever att utsattheten för hot och våld ökat de senaste två åren.
– Det här måste tas på allvar, säger förbundsordförande Lena Nitz om resultatet av Polisförbundets medlemsundersökning om hot och våld, utförd av Novus Opinion.

När Polismyndigheten släppte sin nya rapport om utsatta områden häromveckan framgick att arbetsuppgifter som i vanliga fall bara kräver en polispatrull ibland kräver två-fyra patruller. I vissa området är det i dag ”en del av normalbilden att unga gemensamt går till angrepp mot polis”.

Av Polisförbundets undersökning framgår nu att 30 respektive 26 procent av de poliser som utsatts för hot och våld i tjänsten utsatts för sten-/flaskkastning respektive beskjutning med fyrverkerier/pyroteknik de senaste tolv månaderna.

– Det här är utstuderade och potentiellt livsfarliga former av våld som tidigare var exceptionella händelser. Nu är det nästan vardag i vissa områden, säger Lena Nitz.

För en förbättrad säkerhet, för såväl poliser som för medborgare, måste poliserna bli fler. Men dåliga arbetsvillkor och låga löner gör att många lämnar polisyrket. Polisförbundet kräver därför en ordentlig polissatsning i höstbudgeten där en lönesatsning ingår som en självklar del.

– Poliserna behöver bli fler överallt, inte bara i utsatta områden, säger Lena Nitz.

Undersökningen visar också att hälften av de drygt 2 000 tillfrågade poliserna inte känner till vilka rutiner som gäller på arbetsplatsen vid utsatthet för våld, hot och trakasserier.

– Polismyndigheten har anställda som närmast rutinmässigt utsätts för svåra situationer i sitt arbete. Det är faktiskt anmärkningsvärt att myndigheten inte lärt sig att organisera det här bättre, säger Lena Nitz.

I den rapport som Polisförbundet nu publicerar listas flera krav mot såväl arbetsgivare som politiker.

– Samhället måste markera allvaret i att begå brott mot poliser. Lagen måste skärpas. I dag kan poliser utsättas för allvarliga brott men ändå nekas den kränkningsersättning som andra brottsoffer har rätt till, säger Lena Nitz.

Polismyndigheten måste se till att poliser i yttre tjänst har personlig skyddsutrustning och att viktig utbildning i konflikthantering och självskydd blir av. Dessutom måste det politiska beslutet från 2006 om obligatorisk yrkeshandledning omsättas i praktisk handling.

Dokument:

Polisförbundets rapport Hot och våld mot poliser – juni 2017

Om undersökningen:

Novus Opinion har genomfört 2061 webbintervjuer bland Polisförbundets medlemmar i yrkesverksam ålder. De 2061 svarande som genomfört hela intervjun utgör 58,5 procent av nettourvalet som utgörs av Polisförbundets medlemspanel.

 

Polisförbundet om rapporten i Almedalen

Polisförbundet arrangerar seminariet ”Hur bemöter vi hot och våld mot poliser” den 5 juli kl 11.00 i Almedalen.

 

Läs mer

Nu startar sista stora avtalsrörelsen 2017

2017-06-21 | Nyheter/Pressmeddelande

Idag växlar vi inom statliga sektorn, förhandlingsorganet OFR/S,P,O*, yrkande med Arbetsgivarverket. Vi är den sista stora parten på arbetsmarknaden att förhandla om löner och villkor, avtalet berör cirka 100 000 anställda inom staten.

Vi vill ha siffersatta löneökningar för våra medlemmar i nivå med övriga arbetsmarknaden. Vår utgångspunkt är att teckna ett ettårigt avtal. För medlemmarna är det viktigt med en bra löneutveckling. Men det är också betydelsefullt att förbättra arbetsvillkoren för att få en bättre arbetsmiljö.

– Sedan förra avtalsrörelsen har vi vuxit och blivit fler medlemmar. Vi ser fram emot att det också kommer att avspegla sig i ett större inflytande för medlemmarna i årets avtalsrörelse, säger Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingsledare, OFR/S,P,O.

De yrkanden vi lyfter handlar om att det behövs ökad anställningstrygghet inom staten. Vi vill att fler osäkra anställningar omvandlas till fasta jobb. En annan fråga som vi lyfter i årets avtalsrörelse är bättre och kortare arbetstider. Vi vill bland annat att restid i arbetet ska räknas som arbetstid. Vi vill också se insatser för ett utvecklat ledarskap. Att ge chefer bättre förutsättningar att klara sitt arbete är bra för alla anställda.

– Det är hög arbetsbelastning på många arbetsplatser och det måste arbetsgivaren komma tillrätta med. Annars finns det risk att sjukskrivningarna ökar ytterligare. Därför krävs bättre arbetsmiljö och större inflytande över arbetstiden, säger Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingsledare, OFR/S,P,O.

Det nuvarande avtalet löper ut 30 september 2017.

För mer information, välkommen att kontakta:

Sofia Johansson, pressansvarig ST, 070-314 52 73
Daniel Skoglund, pressansvarig Officersförbundet, 076-525 40 85
Kristina Mäler, pressansvarig Polisförbundet, 070-294 10 30

*OFR/Statstjänstemän, Poliser, Officerare är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor som tillsammans organiserar cirka 100 000 anställda. Medlemmarna finns inom Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust och Ledarna.

 

Läs mer

Första mötet med nationell samling för polisyrket

2017-06-13 | Nyheter/Pressmeddelande

nationellsamling20170613beskuren_web430Idag möttes Polisförbundet, Polismyndigheten och regeringen i det första mötet inom ramen för nationell samling för uppvärdering av polisyrket. På mötet diskuterades bland annat polisens arbetsvillkor och fortsatta kompetensförsörjning.

– Det här var det första mötet där vi lagt ramarna för en längre process. Det är viktigt att regering och parterna kan redovisa gemensamma åtgärder för att stärka polisen. Frågor kring hur polisyrket kan bli mer attraktivt och polisarbetet mer effektivt är centrala områden för det fortsatta arbetet inom nationell samling.

Det säger inrikesminister Anders Ygeman, rikspolischef Dan Eliasson och fackförbundsordförande Lena Nitz i ett gemensamt uttalande.

Läs mer

Pressmeddelande: För få poliser i utredningsverksamheten

2017-05-05 | Nyheter/Pressmeddelande

Orsaken till att polisen inte klarar upp fler brott än de gör idag är för att det fattas personal inom främst utredningsverksamheten. Det framgår av Polisförbundets nya medlemsundersökning som Novus Opinion har genomfört och som presenteras idag.

Polisen har under senare år kritiserats för sin förmåga att utreda mängdbrotten. Polisförbundet har låtit Novus Opinion genomföra en undersökning där medlemmar själva svarat på frågor om polisens utredningsarbete och insatser för att klara upp brott. Och svaren visar att poliser själv upplever bristen på personal som den främsta orsaken till att uppklarningen av brott inte är högre.

Av svarsalternativen framgår det att 39 procent anser att det är brist på personal i utredningsverksamheten, 23 procent säger att organisationsförändringen gör att polisen inte klarar upp fler brott och 13 procent att det är brist på personal i ingripandeverksamheten.

– Det fattas poliser till att utreda alla brott. Det slutar många duktiga poliser i dag för att de får bättre villkor inom andra branscher. Att satsa på professionen är därför en viktig och nödvändig framtidsinvestering, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

Undersökningen visar också att 27 procent av medlemmarna anser att hälften av det administrativa arbetet skulle kunna rationaliseras bort.

– Vi ser att det finns stor förbättringspotential i att utveckla utredningsverktygen och IT. Det finns också en mängd administrativa arbetsuppgifter civil arbetskraft skulle kunna utföra. Det skulle underlätta för många poliser i deras vardag och frigöra tid till att låta poliser vara poliser, säger Lena Nitz.

Undersökningen ger dessutom en bild av en stor förbättringspotential vad gäller feedback och lärande.  Drygt varannan utredare svarar att de inte får tillräcklig feedback från förundersökningsledare. Sex av tio utredare uppgav att de inte får tillräcklig feedback från åklagare.

Om undersökningen:

Novus Opinon har genomfört 2419 webbintervjuer bland Polisförbundets medlemmar i yrkesverksam ålder. Deltagarfrekvensen: 68,6% av nettourvalet har genomfört hela intervjun. Urvalet har dragits slumpmässigt ur Polisförbundets medlempanel.

Ladda ner undersökningen här

Läs mer

Polisförbundet rekryterar från TT

2017-04-25 | Nyheter/Pressmeddelande

malin_ekmark_webb_kvadrat

Malin Ekmark

Polisförbundet har anställt Malin Ekmark, journalist på TT, som kommunikativ utredare. Hon ska arbeta med utredningar, rapporter och underlag för att intensifiera Polisförbundets opinionsbildande arbete.

Malin Ekmark kommer närmast från TT där hon jobbar som inrikesreporter med inriktning på kriminaljournalistik. Hon har en gedigen journalistisk bakgrund men har även läst ekonomi och internkommunikation.

– Jag ser fram emot att få jobba med analyser och utredningar i frågor som engagerat mig under många år som journalist. Nu släpper jag dem under den tid jag har kvar på TT och när jag tar mig an dem igen blir det alltså som anställd hos Polisförbundet. Det känns jätteroligt och väldigt spännande.

– Malin Ekmarks vassa penna och djupa kunskaper om polisen kommer att vara viktig för oss i vårt fortsatta opinionsbildande arbete. Hon kan polisfrågorna och vet vilka utmaningar vi står inför. Jag är mycket glad över att hon vill börja hos oss, säger Emma Nilsson, kommunikationschef.

Malin Ekmark börjar den 1 juni på Polisförbundet.

 

Kontakt:

Kristina Mäler

Pressekreterare

070-295 10 30

Läs mer

Fel väg att dra ner på utbildningen för poliser

2017-04-07 | Nyheter/Pressmeddelande

Kristdemokraterna föreslår en ny ettårig kortutbildning för poliser. De som gått den kortare utbildningen ska fungera som poliser i yttre tjänst och ha samma befogenheter som poliser med längre utbildning.

– Det är helt fel väg att gå. Det är inte mindre utbildning vi behöver, snarare tvärtom. Polisyrket är ett komplext och svårt jobb och då ska vi inte tumma på kraven. Framtidens utmaningar kommer att ställa än högre krav och då ska vi inte dra ner på utbildningsambitionerna, säger Lena Nitz, ordförande i Polisförbundet.

 – I stället måste utbildningen bli en högskoleutbildning. Samhället förändras och polisen måste hela tiden utvecklas för att kunna hantera den nya brottsligheten, säger hon.

Med Kristdemokraternas förslag riskerar polisyrket att bli uppdelat i ett A- och B-lag.

– Det finns fördomar mot att polisyrket är enkelt. Så är det inte. Enkla, till synes rutinärenden kan snabbt förändras och bli komplicerade. Då måste vi ha en poliskår som är rustad för det, säger Lena Nitz.

Kristdemokraternas förslag om att få 5000 fler ordinarie poliser, välkomnas av Polisförbundet.

– Vi behöver bli fler. Men för att lyckas locka fler till utbildningen och få färre att sluta som poliser måste lönerna och anställningsvillkoren förbättras, säger Lena Nitz.

Läs mer

Regeringens 700 miljoner kronor räcker inte för att uppvärdera polisyrket

2017-04-07 | Nyheter/Pressmeddelande

Regeringen har i dag meddelat att de avsätter ytterligare 700 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för i år till Polismyndigheten. Det är pengar som krävs för att finansiera de anställningar rikspolischefen redan har gjort.

Polisförbundet välkomnar att regeringen överlåter åt myndigheten att själv bestämma hur medlen ska användas.

– Dagens besked riskerar dock att inte bli någon ytterligare satsning på polisen, utan gå till de kostnader som myndigheten redan har dragit på sig, säger Lena Nitz, ordförande i Polisförbundet.

– Pengarna måste användas för att behålla poliser i yrket. Nu krävs tydliga förbättringar för att behålla de poliser vi har och locka tillbaka de som lämnat, säger Lena Nitz.

För att kunna behålla den polisiära kompetensen måste polisyrket uppvärderas, något som också rikspolischef Dan Eliasson har uttalat.

– Att polisen fungerar är grundläggande i ett demokratiskt samhälle. En poliskår med förutsättningar att göra ett bra jobb är en avgörande del av samhällsbygget, säger Lena Nitz.

Fakta

Under 2016 slutade 950 poliser, vilket är 118 fler än 2015. Bara hälften av de som lämnade gjorde det på grund av pensionering. Personalstatistiken för i år visar att flykten från polisen fortsätter. Ytterligare 151 poliser lämnade yrket under januari och februari, varav endast 53 på grund av åldersskäl. Avgångarna i åldersgruppen 40–60 år fortsätter att vara högre även i år jämfört med tidigare år.

Kontakt:

Kristina Mäler, pressekreterare, 070-294 10 30

 

Läs mer

Välkommen lönesatsning på polisen av Liberalerna

2017-03-14 | Nyheter/Pressmeddelande

Liberalerna vill satsa 1, 3 miljarder kronor extra i sin vårmotion på att höja polislönerna. Det välkomnas av Polisförbundet.

– Det är mycket positivt. Poliserna är strukturellt underbetalda och alla initiativ som kan rätta till lönerna är bra. Vi ser det som ett första viktigt steg för att polisyrket ska få den uppvärdering och erkännande som krävs för att komma tillrätta med dagens poliskris, säger Lena Nitz i en kommentar.

Idag slutar erfarna och kompetenta poliser på grund av löneläget. Fler kommer det bli om inte lönerna och anställningsvillkoren förbättras. Ett resurstillskott som motsvarar 4000 kronor i månaden gör att poliserna kan komma i kapp den övriga statliga arbetsmarknaden. Det kan också bidra till att fler väljer att bli poliser.

– Polisen är i kris och har svårt att klara sitt uppdrag. Nyckeln till en bättre fungerande poliskår är att satsa på professionen. Vi är också överens med arbetsgivaren om att en uppvärdering av polisyrket krävs. Då måste politikerna möjliggöra det med mer medel. Vi välkomnar därför Liberalernas initiativ, säger Lena Nitz.

– Vi vill dock inte se en kopia på Lärarlyftet rakt av. Det är parterna på arbetsmarknaden som är bäst lämpade att komma överens om själva fördelningen, säger hon.

Läs mer