Dela sidan:

Försäkringar du har via ditt medlemskap i Polisförbundet

 

Försäkringsskyddet är en viktig trygghetsfråga!

Genom ditt medlemskap i Polisförbundet har du som medlem en sjukförsäkring och en olycksfallsförsäkring som gäller både fritid och arbetstid, detmedlemsbroschyr2016_200x250 vill säga dygnet runt. Du kan medförsäkra din partner/medförsäkrad samt dina barn. Vill du anmäla en skada, läs mer här.

Medlemspaket

Gäller för dig som medlem både fritid och arbetstid. Olycksfallsförsäkringen ger bland annat ersättning:

  • vid medicinsk invaliditet upp till 1 001 000 kr
  • vid dödsfall på grund av olycksfall, 2,2 pbb (år 2018, 100 100 kr)
  • för kostnader i samband med olycksfallet

Sjukförsäkring

Gäller dig som är ordinarie medlem. Efter 30 dagars sjukskrivning betalas ersättning ut med högst 1 500 kronor per månad och längst till och med dag 90 i sjukperioden. Ersättningsbeloppets storlek beror på graden av arbetsoförmåga. Gäller inte för studerande.

Teckna frivilliga försäkringar

Du har även möjlighet att höja upp ditt försäkringsskydd genom att teckna frivilliga försäkringar, se separat sida Personförsäkringar.

Kontakta Polisförbundet Försäkring

E-post: forsakringar@polisforbundet.se
Telefon: Ring Polisförbundets växel, 08 676 97 00, och välj tonval 2.

*