Dela sidan:

Chef och Ledarskap

En framgångsrik organisation bygger på medarbetarnas engagemang och kunskap. Ledarskap handlar om relationen mellan chefskap och medarbetarskap. Först när denna relation är utvecklad och tydlig för alla individer frigörs hela organisationens potential. Något som kräver chefer som är trygga, både i sig själva och i sin roll.

Polisens ledarskap ska vara ett föredöme för samhället i övrigt. Polisförbundet är den naturliga fackliga organisationen som tillvaratar chefernas fackliga och yrkesmässiga intressen. Medlemmarna, särskilt chefer och ledare, ska vara nöjda med Polisförbundets arbete med chefs- och ledarskapsfrågor.

Polisförbundet och chefs- och ledarskapsfrågor
Inom chefsavsnittet kan du bland annat läsa om;

  • Polisförbundet och Ledarskap
  • Chefens arbetsmiljöansvar
  • Karriärväxling
  • Utbildning
  • Kvinnliga chefer
  • Tips för dig som chef

 

För mer information om Chef och Ledarskap, kontakta Polisförbundet.

*