Dela sidan:

Utbildningar 2018

Här hittar du fackliga utbildningar som stärker dig i din roll som förtroendevald. Ansök med denna blankett.

Introduktionsutbildning  (steg 1)

– kontakta din förbundsregion om aktuella datum

 

Grundutbildning (steg 2)

– Öst/Linköping 6–8/2, sök senast 5/12

– Mitt/Gävle 20–22/3, sök senast 16/1

– Nord/Uppsala 10–12/4, sök senast 6/2

– Bergslagen/Uppsala 17–19/4, sök senast 13/2

– Väst/Göteborg 29–31/5, sök senast 27/3

– Syd/Malmö 12–14/6, sök senast 10/4

– Öst/Linköping 28–30/8, sök senast 26/6

– Stockholm/Södertälje 11–13/9, sök senast 10/7

 

Funktionsutbildningar (steg 3)

— Arbetsmiljöutbildning i Skövde 23—25/1, sök senast 28/11

– Jämställdhets- och mångfaldsutbildning i Uppsala 27/2–1/3, sök senast 26/12

– Arbetsmiljö/Arbetsskada i Skövde 6–8/3, sök senast 2/1

– Arbetsmiljö/Rehabutbildning i Skövde 15–17/5, sök senast 13/3

– Ledarskapsutbildning i Uppsala 15–17/5, sök senast 13/3

– Arbetsmiljöutbildning i Skövde 4–6/9, sök senast 3/7

– Arbetsmiljö/Arbetsskadeutbildning i Skövde 23–25/10, sök senast 21/8

– Arbetsmiljö/Rehabutbildning i Skövde 27–29/11, sök senast 25/9

 

Påbyggnadsutbildning (steg 4)

– 23–26/1 i Uppsala, sök senast 28/11

– 20–23/11 i Uppsala, sök senast 18/9

 

Fördjupningsutbildning (steg 5)

– 4–6/12 i Uppsala, sök senast 2/10

 

Övriga utbildningar

–24–25/4 Valberedningsutbildning, Uppsala, sök senast 20/2

– 1–5/8 HBTQ-utbildning/Europride, Stockholm, sök senast 28/2

– Irma – mentorprogram för kvinnor, Uppsala, sök senast 15/4

Utbildningskatalog

I utbildningskatalogen finns utförligare beskrivningar av alla årets utbildningar.

*