Dela sidan:

PF_frisyr_430x250

Medlemsavgifter

Aktiv medlem
och medlem som är passiv på grund av arbetslöshet

Som aktiv medlem, och vid medlemskap som är passivt på grund av arbetslöshet, betalar du 345 kronor per månad. Varje förbundsregion har därutöver rätt att ta ut en facklig avgift för att täcka lokala verksamhetsbehov.

Medlemsavgiften dras normalt automatiskt från lönen varje månad.

Medlemsavgiften dras normalt automatiskt från lönen varje månad. Om du vill att avgiften istället ska dras via autogiro eller e-faktura så ändrar du det via din internetbank.

Bli medlem

Under aspiranttiden

Som aspirant betalar du endast 199 kronor per månad. Observera att du inte omfattas av arbetslöshetsersättningen under aspiranttiden.

Studerandemedlem

För studerandemedlemmar är medlemsavgiften 300 kronor för hela studietiden exklusive praktiktiden.

Du omfattas dock inte av Polisförbundets arbetslöshetsersättning. Därför är det viktigt att tillhöra en arbetslöshetskassa till dess att du blivit fast anställd (tillsvidareanställd) som polis.

Bli studerandemedlem

Passiv medlem/Pensionär

Som passiv medlem eller pensionär betalar du 200 kronor per år.

 

Ansök om övergång till passivt medlemskap

Det här går din avgift till

Avgiften går till almanackan som kostar ca 25 kronor, till Polistidningen som kostar 200 kronor per år samt inte minst till viktiga förhandlingar. Avgiften går också till registerhållning, underhåll av webbplats, konsultativt stöd och annan medlemsinformation.

Polisförbundet tillämpar skilda avgiftsnivåer för olika medlemskategorier.

*