Dela sidan:

PF_NATO_portr_tanker_430x250

Utträde ur Polisförbundet

Om du vill avsluta ditt medlemskap i Polisförbundet kontaktar du din förbundsregion.

I Polisförbundets stadgar står i

§ 4.4 om Utträde och uteslutning

”Medlem som av annan anledning önskar utträda ur Polisförbundet ska till den förbundsregion eller studerandeförbundsregion denne tillhör, skriftligen anmäla sitt utträde, vilket gäller tidigast från och med det månadsskifte som infaller tre (3) månader efter det anmälan inkommit, såvida förbundsstyrelsen ej beslutar om en tidigare tidpunkt.”

Mer finns att läsa i stadgarna och tillämpningsbestämmelserna kring medlemskap.

*