Dela sidan:

Polisförbundets historia

I över 100 år har Polisförbundet jobbat för att skapa goda villkor för Sveriges poliser. Vi har kommit långt jämfört med starten 1903 men vi slår oss inte till ro med det. Nya förutsättningar kräver nya grepp. Kampen för polisernas villkor kommer aldrig att upphöra.

I slutet av 1800-talet etablerade sig många nya folkrörelser. Strejker bland arbetare var vanligt och polisen fick bevaka dessa oroligheter. Arbetarnas nya fackföreningar krävde bl.a. 40 timmars arbetsvecka, vilket lät som en utopi för en konstapel med tolvtimmars pass, obetald övertid och annat som gjorde att arbetsveckorna låg på närmare 80 timmar. De som försökte organisera poliser blev obönhörligt avskedade.

1901 bildades dock en kamratförening i Göteborg och 1903 skrev överståthållaren (landshövdingen) i Stockholm att konstaplarna nog var så skickliga att de kunde hantera en egen förening. Senare samma år tog Göteborgskollegorna initiativet till att bilda Svenska Polisförbundet.

Nästan hundra år senare har facklig kamp inte samma innebörd, även om frågorna på dagordningen är liknande. Inom Polisförbundet har alltid yrkesfrågor, skydds- och arbetsmiljöfrågor rönt stort intresse, fastän plånboksfrågorna av naturliga skäl många gånger dominerat. Förbundet bildades av dåtidens kommunalt anställda poliser och har idag polisstuderande, poliser, polischefer och vissa andra tjänstemän som medlemmar.

Viktiga fackliga genombrott

  • Försäkringsfrågor har varit viktiga områden för förbundet. En kort tid efter 1903 ordnades en personförsäkring i Svenska Lif. Försäkringen gav bra förmåner för medlemmarna.
  • Från 1903 drevs kravet på en gemensam polisutbildning, 1925 tog staten ansvar för en allmän gemensam grundutbildning för poliser.
  • 1914 hade ett 20-tal städer ordnat någon form av pensionslösning för polismännen. 1926 kan man säga att alla poliser hade någon form av pensionsavtal.
  • Under 1930-talet drev Polisförbundet frågan om att polisen skulle förstatligas. 1965 förstatligades polisen.
  • Sedan 1938 drev Polisförbundet frågan om fri uniform, 1995 infriades kravet.
  • Den kommunala förhandlingsrätten för poliser inrättades 1941.
  • Från 1960-talet har frågan drivits om att en polis ska kunna bli polischef utan jur.kand. 1997 nåddes det målet.
  • Förhandlings- och konflikträtt fick Polisförbundet 1965 tillsammans med övriga offentligt anställda.

Läs även om Polisförbundets historia på TAM-akriv

*