Dela sidan:

Tips till dig som vill skriva en motion

Utveckling är en ledstjärna i Polisförbundets arbete. Som aktiv medlem eller studerandemedlem kan du påverka förbundets utveckling genom att skriva ned och skicka in dina förslag i form av en eller flera motioner. De behandlas vid kongressen, som är Polisförbundets högsta beslutande organ. Nästa tillfälle blir 2018.

Motionen kan handla om vad som helst som rör Polisen eller Polisförbundet. Förbundsstyrelsen går igenom alla motioner och lämnar en rekommendation som alla ombud får läsa i god tid före mötet. Det är sedan upp till ombuden att välja om de vill gå på förbundsstyrelsens linje eller inte.

Här följer några tips till dig som vill göra det bästa möjliga av din chans att påverka Polisförbundets verksamhet.

Vem har rätt att skriva motion?

 • Aktiv medlem och studerandemedlem.
 • Förbundsområde och studerandeförbundsområde.
 • Förbundsområdets eventuella underorgan (exempelvis sektioner).

 

Tänk på att en motion ska innehålla medlemmars för- och efternamn för de som står bakom motionen, och inte vara undertecknad med turlag, enhet eller annan gruppering.

Vad ska jag skriva?

Din motion kan handla om i princip vad som helst som rör Polisen eller Polisförbundet. Vanligen kan motionerna delas in i ett antal teman:

 • Lön och lönebildning, t.ex. lönenivåer för olika grupper, OB-ersättning.
 • Allmänna anställningsvillkor, t.ex. semester, skiftarbete.
 • Förbundsinterna frågor, t.ex. medlemsinflytande, försäkringar.
 • Arbetsmiljö, t.ex. uniform och utrustning, villkor vid arbetsskada.
 • Trygghet, t.ex. rättshjälp.

 

Hur ska jag skriva?

 • Börja med en rubrik som beskriver vad din motion handlar om.
 • Formulera sedan i klartext vad du vill att Polisförbundet ska göra
  – och varför.
 • Skriv kortfattat och håll dig till ämnet.
  Om du har flera förslag skriver du flera motioner.
 • Avsluta med en eller flera att-satser för att tydliggöra vad du vill:
  ”Jag föreslår därför att kongressen beslutar att… ”.
  Lägg lite extra tid på detta, så att det inte kan råda några tvivel om vad du vill uppnå.
 • Ange ditt namn, adress och telefonnummer. Om ni är flera medlemmar som står bakom motionen, kan ni ange allas namn.

 

Vart skickar jag motionen?

Observera att namnunderskrifterna inte behöver vara handskrivna. Motionstexten ska överföras till ett digitalt motionshanteringssystem.
För att underlätta den administrativa hanteringen av era motioner ser förbundskansliet gärna att ni skickar in motionerna i elektronisk form via
e-post, antingen direkt i mailet eller i ett bifogat word-dokument.

Skicka via e-post till motioner@polisforbundet.se.

Det går också bra att posta motionen till Polisförbundet.
Märk kuvertet ”Motion”.

*