Dela sidan:

Om webbplatsen

Webbkartan
Webbkartan hjälper dig att hitta rätt på Polisförbundets webbplats.

Sök
Hittar du inte det du letar efter?
Testa att söka i sökfunktionen eller titta under Frågor och Svar.

Publicering av bilder från Polisförbundets webb
Bilder som du kan hitta i på vår webbplats markerade med text för nedladdning är Polisförbundets egendom. De är fria för publicering tillsammans med texter, intervjuer och rapporter om Polisförbundet och Förbundets verksamhet.

När fotograf framgår skall fotografens namn anges tillsammans med Polisförbundet som källa. Vissa bilder är tagna av Pernille Tofte, i annat fall är fotografen Mikkel Örstedholm.

Kakor
Den här webbplatsen innehåller så kallade kakor. En kaka är en textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas på och vid senare besök, hämtas från, besökarens dator. Kakan sparas i anslutning till de filer som används av datorns webbläsare eller motsvarande program.

På denna webbplats används kakor av webbanalysverktyget Google Analytics. Vi registrerar generell besöksstatistik. Ingen statistik spåras till en unik användare.

Vid användade av delning av till Facebook och Twitter kan det förekomma kakor. Båda dessa kakor kallas tredjepartskakor, eftersom de kommer från någon annan än polisforbundet.se.

Om du inte accepterar användning av kakor kan du stänga av kakorna i din webbläsare. Du kan läsa mer om hur du gör det i din webbläsares hjälpsektion. Flash-kakorna administrerar du på ett annat sätt än de vanliga kakorna, till exempel med hjälp av Macromedias sida för administration av Flash-kakor. Det går att använda polisforbundet.se utan kakor, men viss funktionalitet, beskriven ovan, kommer då att falla bort.

Polisforbundet.se strävar efter att följa ”Rekommendation om användning av cookies och jämförlig teknik” som branschorganisationen IAB-Sverige står bakom. Du kan läsa mer om denna rekommendation på sajten minacookies.se där det även finns utförliga beskrivningar av hur du administrerar kakor i de vanligaste webbläsarna.

På Post- och telestyrelsens webbplats kan du läsa mer om kakor och vad lagen säger om hur de bör hanteras.

Tillgänglighet och användbarhet
Polisförbundets webbplats ska vara tillgänglig och användbar för så många som möjligt. Vi kommer därför kontinuerligt att utveckla webbplatsen efter användarnas behov och önskemål.

Fönster och länkar
Länkar till andra ställen på webbplatsen öppnas i samma fönster. Länkar som leder till andra webbplatser öppnas däremot i ett nytt fönster. Även filer såsom pdf-filer öppnas i ett nytt fönster.

Insticksprogram
www.polisforbundet.se presenteras de flesta dokument i pdf-format.

För att kunna läsa pdf-filer måste du ha gratisprogrammet Adobe Reader installerat. http://www.adobe.se/products/acrobat/readstep2.html

Råd och riktlinjer för Sociala medier
Polisförbundet uppmuntrar förtroendevalda och medarbetare att vara aktiva i sociala medier. Här finns ett antal råd och riktlinjer framtagna, vilka är bra att tänka på när du kommunicerar via sociala medier. Även medlemmar kan ha hjälp av råden i sin yrkesroll – om inte arbetsplatsen har egen policy för sina anställda i sociala medier.

Synpunkter på webbplatsen
Har du synpunkter eller frågor om webbplatsen eller dess innehåll,
kontakta gärna webb[at]polisforbundet.se

*