Dela sidan:

Polisförbundets verksamhet

Vekt_Org.schema_Almanacka2014Polisförbundets organisation speglar arbetsgivarens organisation.

Förbundsstyrelsen med förbundskansli

Förbundsstyrelsen är under tiden mellan kongresser Polisförbundets högsta beslutande organ som leder och ansvarar för Polisförbundets ekonomi, förvaltning och verksamhet. Förbundskansliet utgör förbundsstyrelsens berednings- och verkställighetsorgan.

Förbundsregioner

Polisförbundets verksamhet organiseras i förbundsregioner och studerandeförbundsregioner, som i sin tur kan ha förbundsområden och lokalförbundsområden under sig. Förbundsregionerna hittar du här.

Idéutvecklande och rådgivande organ:

Förbundsforum

Förbundsforum har till uppgift att vara Polisförbundets viktigaste idéutvecklande organ. Förbundsforum ska vara en facklig manifestation och ett forum för att uppmärksamma viktiga händelser inom Polisförbundet. Forumet möts minst en gång vart fjärde år. Deltagare i förbundsforum utses av förbundsområden och studerandeförbundsområden.

Ordföranderåd

Ordföranderåd är ett rådgivande organ till förbundsstyrelsen som består av vald ordförande för förbundsområde och studerandeförbundsområde eller i förekommande fall den som av behörigt beslutande organ valts eller utsetts vid konstituerande möte att vara ersättare för denne. Ordföranderådet sammanträder på kallelse av förbundsstyrelsen minst en gång varje år.

Studeranderåd

Förbundsstyrelsen ska till sig knyta ett studeranderåd med den utformning som förbundsstyrelsen beslutar. Studeranderåd ska bestå av valda företrädare från samtliga studerandeförbundsområden. Studeranderåd sammanträder minst en gång per år efter kallelse av förbundsstyrelsen.

*