Dela sidan:

Polisförbundet i siffror

 • Polisförbundet bildades 1903.
 • Polisförbundet har ca 19.100 aktiva medlemmar, inklusive studerande vid polisutbildningen.
 • Av anställda poliser är 93 procent medlemmar i Polisförbundet.
 • 32%av medlemmarna är kvinnor.
 • Polisförbundet har cirka 2900 passiva medlemmar, t.ex. pensionärer.
 • Drygt 1200 är studerande.
 • Polisförbundet har cirka 1.300 förtroendevalda.
 • Förbundsstyrelsen består av en ordförande, en 1:e vice ordförande, en 2:e vice ordförande och 8 ledamöter.
 • Ordförande är kvinna, den första sen starten 1903. Fyra av förbundsstyrelseledamöterna är kvinnor.
 • Kansliet har knappt 30 anställda.
 • Polisförbundet äger elva lägenheter i Stockholms innerstad. Lägenheterna, som består av 1-2 rum, disponeras i första hand av förbundsstyrelseledamöter när de sammanträder i Stockholm.

Vill du ha uppgifter kring polisen i siffror? Besök polisens hemsida eller ladda ner någon av polisens statistikdokument.

Du kan också hitta intressanta publikationer kring polisen och dess arbete på Brå – Brottsförebyggande rådet.

*