Dela sidan:

Samarbetspartners

Polisernas arbetssituation och arbetsvillkor är i vissa delar unika.

Som yrkesförbund driver Polisförbundet en mängd frågor som endast berör vår egen medlemsgrupp. Men det finns andra områden där vi har ett gemensamt intresse med andra organisationer, både inom och utanför landet.

Polisförbundet samarbetar därför med andra förbund och driver frågor av gemensam karaktär. I takt med att polissamarbetet över de nationella gränserna ökar, får vi ett större behov av kunskaps- och erfarenhetsutbyte med polisfack i andra länder, främst inom Europa.

*