Dela sidan:

EuroCOP

EuroCOP är en federation bestående av 35 polisfackliga organisationer från 27 europeiska länder. Federationen har cirka 300 000 medlemmar.

EuroCOP bildades i november 2002 i Roskilde och har sitt säte i Luxemburg med ett mindre sekretariat. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden.  Ordförande är sedan november 2015, Angels Bosch från Spanien.

EuroCOPs övergripande mål är att

  • marknadsföra, försvara och utveckla polisyrket och polisens roll som en civil, demokratiskt kontrollerad offentlig institution med uppgift att försvara det demokratiska statsskicket och garantera allmän ordning och säkerhet.
  • bistå medlemsförbunden i deras arbete med att tillvarata sina medlemmars intressen i de sakfrågor som behandlas på europeisk nivå och som kan påverka anställningsvillkor eller tjänstemässiga förutsättningar för poliser eller poliskårer i Europa.

EuroCOP arbetar för att

  • polisanställda ska vara representerade i Europa genom en enda stark organisation
  • arbeta aktivt för frihet, rättvisa och säkerhet
  • polisens uppgifter inte ska privatiseras
  • åstadkomma en effektiv polis under demokratisk kontroll
  • utveckla likvärdig utbildning för polisanställda
  • poliser ska ha civil status.

*