Dela sidan:

OFR

OFR står för Offentliganställdas förhandlingsråd och är ett samverkansorgan för 14 fackliga organisationer med medlemmar inom den offentliga sektorn.

Inom OFR kan förbunden samråda och samarbeta i gemensamma förhandlingsfrågor eller agera helt självständigt. Samarbetet inom OFR handlar om att planera, koordinera, genomföra och utvärdera avtalsrörelser och andra förhandlingar av gemensamt intresse.

OFR förser också medlemsförbunden med lönestatistik, analyser av olika slag, material om arbetsmiljö, pension, försäkringar m.m. OFR fungerar som en konsultorganisation som kompletterar förbundens egna resurser.

Förbunden inom OFR har bildat sju olika förbundsområden. Polisförbundet ingår tillsammans med fackförbundet Tull-Kust i förbundsområde Poliser (OFR/P). I förhandlingar uppträder Polisförbundet i OFR/P:s namn, oavsett på vilken nivå i organisationen förhandlingen äger rum.

*