Dela sidan:

Polisförbundets Värdegrund

Värdegrunden bygger på engagemang, delaktighet och professionalism, med medlemmen i fokus.


Kunskap

list_KUNSKAP
Våra förtroendevalda och anställda är Polisförbundets kärna. Deras kunnighet bidrar till att vi framgångsrikt påverkar arbetsgivare och beslutsfattare. Kompetensen medverkar till att vi når resultat av hög kvalitet samtidigt som vi blir starka och trovärdiga.

Utveckling

list_UTVECKLING
Genom nytänkande bidrar vi till en utveckling av polisorganisationen och yrkesrollen på ett sätt som gynnar medborgarna. Långsiktighet är en ledstjärna.

Trygghet

list_TRYGGHET
Vi skapar förutsättningar för medlemmarna att bidra till ett tryggt samhälle genom att medverka till arbetsplatser som präglas av trygghet i form av personlig utveckling, engagerat ledarskap och lyhördhet.

Polisförbundets värdegrund är resultatet av en process, där medlemmar och förtroendevalda har identifierat vilka gemensamma värderingar som ska styra och prägla Polisförbundets verksamhet.

Vår värdegrund tydliggör vad Polisförbundet står för, såväl för våra medlemmar som för omvärlden. Värdegrunden ska fungera som ett stöd i vårt praktiska arbete och genomsyra all vår verksamhet.

Polisförbundets högsta beslutande organ antog hösten 2005 en värdegrund för Polisförbundet. Värdegrunden har tagits fram av medlemmar, förtroendevalda och anställda genom enkäter, intervjuer, fokusgrupper och seminarier.

*