Lönerevisionen 2019 kommer att ge 5,7 procent. Det innebär att vi når vårt mål om att polisers löner ska höjas med 15 procent under avtalsperioden. 

Frågor och svar om revisionen

Vår förhandlingschef Niklas Simson svarar på frågor om lönerevisionen 2019 för dig som arbetar i Polismyndigheten. 

Vad betyder det för mig som enskild polis?

Vad varje enskild polis får är ännu inte klart. De individuella lönerna förhandlas och sätts i regionerna. Revisionstid är 1 oktober 2019. Målet är att du ska få din första utbetalning av din nya lön före årsskiftet.

När blir min nya lön klar?

Det beror på var du jobbar. Ett par regioner har kommit långt och där kan lönerna betalas ut före årsskiftet. I andra regioner kommer det att ta längre tid. 

Vad händer om jag byter funktion ?

Om du bytt funktion efter den 1/10 men innan de nya lönerna är klara, ska den nya lön som du fått vid bytet av funktion prövas då det är möjligt att  den behöver justeras med anledning av revisionsutfallet.

Vilka grupper prioriteras?

I den här revisionen satsar vi särskilt på poliser i polisiära funktioner och vilka det är definieras av parterna på regionsnivå. 

Hur vet jag om just min grupp är prioriterad?

Hör du till en grupp som jobbar i kärnverksamheten är du prioriterad, men även om du tillhör en annan grupp kommer det att finnas medel för en god löneutveckling. Sedan beror det naturligtvis på vilken lön du har sedan tidigare och vilken prestation du bedömts ha gjort sedan den senaste revisionen. Vilka prioriteringar som görs just där du jobbar kan dina regionala företrädare berätta mer om. 

Vad består de 5,7 procenten i revisionen 2019 av?

De består av alla de medel som Polismyndigheten har att avsätta till löner för poliser, inklusive de extra medel som riksdagen skjutit till för polislöner i höstbudgeten 2018. Vi har också passat på att omhänderta värdet för KUV 3 och SPO-tillägget som nu gör det enklare för parterna i regioner och avdelningar att fördela.

Vad får jag för att jag jobbar i ett särskilt prioriterat område?

Det är inte klart än hur mycket du kommer att få. Det kommer att bestämmas inom din region vilka som ska få del av de pengar som avsatts till prioriterade områden och hur mycket de ska få. Istället för ett särskilt tillägg kommer månadslönerna att höjas för dem som berörs. 

Räknas chefernas löner med i värdet?

De chefer som inte går på Chefsavtalet och som är våra medlemmar ingår i revisionen. 

Har du fler frågor kan du följa vår Avtalsblogg eller kontakta dina regionala företrädare. Har du en fråga som borde finnas med här? Kontakta oss genom vårt kontaktformulär.