Därför måste polislöner höjas:

  • Polistätheten är fortfarande låg, trots en viss återhämtning. 2020 hade vi 202 poliser per 100 000 invånare, vilket är långt under toppnoteringen 2010 då det gick det 216 poliser per 100 000 invånare. ​
  • 4 av 10 poliser gör något aktivt för att planera för ett arbetsliv utanför Polismyndigheten. Den absolut viktigaste faktorn för att vilja stanna i yrket är högre lön. ​
  • Avhoppen från yrket fortsätter. Förra året skedde 41 procent av avhoppen från yrket av andra skäl än pension. Detta samtidigt som vi har en stor polisbrist och varje polis behövs. ​
  • Polisyrket är inte tillräckligt attraktivt och tillräckligt många med rätt kompetens söker sig inte till yrket. En fjärdedel av alla platserna vid landets polisutbildningar stod tomma hösten 2020 och elva terminer i rad har platser på polisutbildningen stått tomma.
  • Allmänhetens stöd för ökade till resurser till Polisen är stort. Fler än 8 av 10 tycker att Polisen måste få mer resurser än vad de har i dag.

Mer pengar i plånboken