I juni lämnade vi över våra yrkanden till Polismyndigheten. Nu förhandlar vi på nationell nivå och därefter i din förbundsregion där din lön sätts.

I det här skedet kan vi aldrig göra några utfästelser om just din nya lön. Men mer än någonsin innehåller våra yrkanden ett tydligt krav på att alla olika kompetenser som finns inom yrket ska premieras. Det räcker inte att göra punktinsatser och höja lönen för vissa grupper.

Förra året skapades onödiga spänningar då Polismyndigheten valde att bara vissa grupper skulle få ta del av de extra medel som myndigheten fått för året – 360 miljoner kronor – till höjda polislöner.

Vårt yrkande i korthet

Högre löner för poliser

Vi vill uppvärdera hela polisyrket. Efter arbetsgivarens ensidiga utlägg förra året av de extra 360 miljoner kronorna, yrkar vi i första hand på löneökningar för dem som inte omfattades då. Vårt mål är fem procent i löneökningar per år för hela kollektivet.

Vi anser att det behövs för att fler poliser ska stanna inom yrket. Poliser måste värderas bättre utifrån det ansvar man har och de risker man tar i arbetet. Även ingångslönerna behöver höjas. Det krävs för att locka fler till polisyrket men också för att man ska starta sin lönekarriär på en nivå som motsvarar den kompetens och det ansvar man har. 

Karriär- och utvecklingsvägar (KUV) införs för alla poliser

Vi vill att karriär- och utvecklingsvägar (KUV) införs för alla poliser. Vi vill starta med alla polisiära funktioner samtidigt medan arbetsgivaren vill starta med tre funktioner inledningsvis.

Genom den nya modellen (KUV) ska lönen kunna höjas allt eftersom du utvecklas i yrket. Det ska vara tydligt för dig som enskild polis vad som krävs för att nå en viss nivå. För att nå önskad effekt måste Polismyndigheten även begära pengar från regeringen för en långsiktig finansiering.

Du ska kunna göra en horisontell karriär och utvecklas både kompetensmässigt och lönemässigt utan att för den skull behöva bli chef. Därför yrkar vi också på att man ska kunna få en inspektörsanställning utan att behöva bli arbetsledare eller chef.

Bättre arbetsvillkor för poliser

Poliser arbetar dygnet runt, året om med långtgående arbetsskyldighet. I dag har vi inte rimliga villkor som kompenserar för de krav på flexibilitet arbetet kräver. Därför yrkar vi att restid ska räknas som arbetstid och att ersättning för beredskap höjs. Vi yrkar också på höjd ob-ersättning och att övertid efter nattpass ska räknas som kvalificerad övertid eftersom det är extra slitsamt då det påverkar sömnen.