Vad innebär överenskommelsen för våra medlemmar?

− Att uppvärderingen av polisyrket fortsätter. Polisförbundet har kommit överens med arbetsgivaren om hur de politiskt beslutade extrapengarna till polislöner ska användas, och det är naturligtvis en styrka att parterna är överens. Pengarna för 2022 tillförs den vanliga revisionen och det innebär att det kommer finnas betydligt mer pengar att fördela än vad som annars vore fallet. Inriktningen är att poliser som använder sin polisiära kompetens till gagn för verksamheten ska vara extra prioriterade.

Hur mycket pengar blir det totalt i och med att både RALS och de extra 400 miljoner kronorna är med i överenskommelsen?

− Det är i dagsläget inte möjligt att svara på exakt i kronor och ören. Värdet på revisionen är minst 1,8 procent och vad det innebär i reda pengar kommer räknas fram i månadsskiftet september/oktober.

Vad är nästa steg i arbetet?

− Nu kommer regionerna och avdelningarna att få börja arbeta och ta fram sina egna direktiv tillsammans med arbetsgivarparten, dessa direktiv sätter i sin tur ramarna för revisionsarbetet i respektive region och avdelning. Polisförbundets uppfattning är att det är en styrka att arbeta med lönerna så nära medlemmarna som möjligt, bland annat eftersom kännedomen om lokala utmaningar och möjligheter är större där än på den nationella nivån.

Vilka grupper prioriteras i 2022 års lönesatsning?

− De politiskt tilldelade pengarna ska i första hand tillfalla de poliser som använder sin polisiära kompetens till gagn för verksamheten. Exakt vad det innebär kommer bestämmas i respektive region och avdelning.