Den främsta anledningen till att poliser lämnar yrket är den låga lönen och de dåliga arbetsvillkoren. I dag planerar nästan 6 av 10 poliser  aktivt för ett arbetsliv utanför Polismyndigheten. Samtidigt är det för få personer med rätt kvalifikationer som söker sig till polisutbildningen. Det har medfört att platser stått tomma flera terminer i rad.

Därför behöver Sverige fler poliser

Polisen är samhällets viktigaste trygghetsbärare. Polisbristen innebär att färre brott klaras upp och att utredningshögarna växer. Nästan 4 av 10 poliser  uppger personalbrist som främsta orsak till att uppklaringen av brott inte är högre inom polisen. Resultaten måste förbättras för att tilltron till polisen inte ska sjunka och otryggheten öka.

Det måste löna sig att arbeta för ett tryggt Sverige

För att komma tillrätta med polisbristen måste polisyrket uppvärderas. Polisernas löner måste stå i proportion till det ansvar och de tuffa arbetsvillkor poliser har. Det måste löna sig att arbeta för ett tryggt Sverige.

Det är också viktigt att poliser får göra sitt jobb effektivt. För det krävs att den administrativa bördan minskar. Och att poliser får möjlighet att specialisera sig och utvecklas i sin yrkesroll.

Fakta om polisbristen

  • Antalet poliser i tjänst är på den lägsta nivån sedan 2010. 2017 hade Sverige drygt 17 500 poliser räknat i årsarbetskrafter. 2011 var motsvarande siffra nästan 18 400 poliser.
  • 2017 gick det 195 poliser per 100 000 invånare. Motsvarande siffra 2010 var 216 poliser.
  • 6 av 10 poliser anser att högre lön är den enskilt viktigaste faktorn för att vilja fortsätta att jobba som polis.