Försäkringar som ingår i ditt medlemskap

I ditt medlemskap ingår en sjukförsäkring och en olycksfallsförsäkring.

Olycksfallsförsäkring

 • försäkringen gäller dygnet runt (ej pensionär)
 • ger ersättning för medicinsk invaliditet, vid dödsfall på grund av olycksfall och för kostnader vid olycksfall med mera
 • du kan medförsäkra din partner och dina barn

Sjukförsäkring

 • gäller dig som är ordinarie medlem (ej studerande eller pensionär)
 • du får ersättning med 1500 kronor per månad när du har varit sjukskriven mer än 30 dagar (som längst får du ersättning till dag 90)
 • du kan medförsäkra din partner och dina barn

Du som är student

I din avgift som studerandemedlem ingår en olycksfallsförsäkring. Du kan också teckna hemförsäkring för studenter.

Du som är pensionär

Du kan ha kvar din olycksfalls- och sjukförsäkring fram till och med månaden som du fyller 65 år. Efter det kan du istället teckna en seniorförsäkring. Du kan naturligtvis fortsätta att ha kvar dina sakförsäkringar som tidigare.

Andra försäkringar som du kan teckna via Polisförbundet

Som medlem kan du teckna ett antal frivilliga försäkringar.

Personförsäkringar

 • Barnförsäkring
 • Livförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring – invaliditetstillägg
 • Sjuk- och diagnosförsäkring
 • Sjukvårdsförsäkring

Sakförsäkringar

 • Hemförsäkring – för dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt
 • Villahemförsäkring – för dig som bor i villa, radhus eller kedjehus.
 • Hemförsäkring – för dig som studerar
 • Bilförsäkring – 20% rabatt om du har vår hem- eller villahemförsäkring
 • Fler försäkringar – båt, husvagn, husbil, släp, motorcykel, moped, snöskoter, fritidshus, långresa och särskilt värdefulla objekt.

Polisförbundet Försäkring

Mer information om våra sak- och personförsäkringar kan du få via vårt försäkringskontor Polisförbundet Försäkringar.

Telefon: 08-676 97 00, och välj tonval 2.
Skriv till Polisförbundet Försäkringar

Anmäl skada och sök ersättning från dina försäkringar

Hit ska du vända dig om olyckan är framme och du råkar ut för en personskada eller en skada på dina ägodelar.

Personskada

Om din skada inträffade efter 1 april 2018

Anmäl din skada till Polisförbundet Försäkring.
E-post: forsakringar@polisforbundet.se
Telefon: 08-676 97 00, och välj tonval 2.

Om din skada inträffade före  1 april 2018

Anmäl din skada till Förenade Liv.

Olycksfall: 08-700 40 35, e-post: olycksfall@forenadeliv.se
Sjukdom eller dödsfall: 08-700 40 60, e-post: skadeavdelningen@forenadeliv.se
Barnsjuk och gravid: 08-700 40 20, e-post: barnsjuk@forenadeliv.se
Sjukvård: 08-700 42 70, e-post: sjukvardsforsakring@forenadeliv.se

Hus, hem och bil

Du kan ringa och anmäla skador dygnet runt på telefon 0920-29 29 29.
Du kan även anmäla skadan direkt hos Vardia.