Pandemin visade hur viktiga de fackligt utsedda skyddsombuden är när arbetsgivaren var allt annat än snabbfotad med att värna sina medarbetares arbetsmiljö.

Bland flera viktiga framgångar under året vill vi särskilt lyfta fram vår långa kamp för att uppvärdera yrket genom högre löner och bättre villkor.

2020 var ett år då vi återigen blev lyssnade på och fick gensvar från politiskt håll. Bland annat tillsatte regeringen den parlamentariska Trygghetsberedning som vi jobbat för. Den är ett viktigt steg för att få en ökad långsiktighet inom kriminalpolitiken så att vi aldrig igen hamnar i den situation vi kämpar med nu, att poliserna är för få och rättskedjan för svag för att bekämpa brott.

Det var också ett kongressår då vi tillsammans blickade framåt när vi genomförde vår digitala kongress "Framtidsyrke: Polis". Där togs många viktiga beslut för att utveckla yrkets attraktivitet, allt för att göra yrket än mer till det drömyrke det är.

Genom vårt arbete har vi stärkt vår ställning som ett fackligt yrkesförbund som arbetar för medlemmarnas bästa. Våra undersökningar visar att stödet för Polisförbundets frågor är stort bland allmänheten och att vårt anseende har ökat. Bara ett fackförbund, Unionen, nådde högre i Kantar Sifos anseendeindex för ideella organisationer 2020. Våra undersökningar visar också att politiker lyssnar på oss och uppskattar oss som en konstruktiv part. Det är viktigt för att kunna nå framgång i arbetet med att ge Sveriges poliser bättre förutsättningar.

Efter en vår då pandemin dominerade nyhetsflödet, ökade intresset för lag- och ordningsfrågor mot slutet av året och vår förbundsordförande Lena Nitz syntes mycket i tidningar, radio och tv i frågor som är viktiga för våra medlemmar. 

Men viktigast av allt − vår medlemsundersökning i maj 2020 visade att medlemmarna är ännu mer nöjda med vårt arbete än tidigare. Det är ett kvitto på att det jobb vi gör också uppskattas av våra medlemmar − Sveriges poliser.