25 302 medlemmar

Antalet medlemmar i Polisförbundet ökar. Vid årsskiftet 2020/2021 var vi 25 302 medlemmar. Det är en ökning med tre procent jämfört med året innan.


92 procent av poliserna är medlemmar

Anslutningsgraden bland yrkesverksamma poliser i Polismyndigheten ligger på 92 procent vilket är högt i jämförelse med andra fackliga organisationer. Det är dock en minskning från 93 procent 2019.