4,7 miljoner kronor till poliser

Över 4,7 miljoner kronor fick Polisförbundets medlemmar dela på i form av skadestånd och ersättningar under 2020. Våra medlemmar kan få juridisk hjälp av LO-TCO Rättsskydd, fackens juridiska byrå. För Polisförbundets räkning avslutade byrån 36 ärenden under 2020 och 26 nya ärenden tillkom. Totalt fördelades under 2020 över 4,7 miljoner kronor i skadestånd eller ersättningar efter vunna mål.

50 000 kronor för felaktig avstängning

50 000 kronor i skadestånd gick till en medlem som varit avstängd från arbetet i fem månader på felaktiga grunder. Arbetsdomstolen gav även Polisförbundet 75 000 kronor i skadestånd och domen har haft en prejudicerande effekt som lett till framgång i flera liknande fall under året. Att stänga av någon från arbetet kan inte göras utan att godtagbara skäl. Våra medlemmar ska kunna känna sig trygga i att vi stöttar dem så att de får en rättssäker behandling. På senare tid har ett ökat antal medlemmar, som aldrig borde ha stängts av från arbetet, fått stöd av våra jurister. Polismyndigheten har fått backa i samtliga avstängningsärenden som vi drev under år 2020.

En del av dessa ärenden har varit kopplade till den säkerhetsklassning som poliser måste klara för att inte stängas av och i förlängningen sägas upp. Det finns goda skäl till att placera poliser i säkerhetsklass, men det är problematiskt när den polis som förlorar sin säkerhetsklass inte får någon information om varför. Så ska det inte gå till och därför driver vi medlemmarnas rätt att få veta varför de sägs upp. Mer om vårt arbete med säkerhetsklassning finns att läsa i Polistidningen.

Juridiskt stöd för att få kränkningsersättning

Ett antal poliser har under 2020 behövt vår hjälp sedan hovrätten undanröjt den kränkningsersättning de tilldömts i tingsrätten. Polisförbundet har under flera års tid drivit sådana fall till domstol. Syftet är både att hjälpa de enskilda poliserna och att skapa ny praxis. Vi för också en dialog med politiker om att lagen behöver ändras eftersom poliser har svårt att få ut kränkningsersättning. Under 2020 träffade vi regeringens utredare tre gånger för att föra fram våra synpunkter på hur det här borde fungera. Sommaren 2021 väntas utredarnas förslag.