Med minsta möjliga antal på plats i en tv-studio i Stockholm, och samtliga 124 ombud utspridda runtom i landet, blickade vi framåt tillsammans på temat "Framtidsyrke: Polis".

Motioner

Medlemmarnas motioner handlade bland annat om ob-tillägg, beredskap, friskvård och tjänstebil för hundförare. Vår medlemstidning Polistidningen rapporterade om besluten och följde ombud på tre platser i landet: Dagbok från digital demokrati.

Flera viktiga beslut för framtiden

Kongressen tog många viktiga beslut för att utveckla yrkets attraktivitet. Bland annat antogs tre nya politiska program för Polisförbundets långsiktiga strategiska inriktning:

Framstående gäster i studion

Från vår studio ledde vår medlem Nadim Ghazale sändningarna och intervjuade de inbjudna gästerna.

För första gången i Polisförbundets historia medverkade vår statsminister Stefan Löfven med en hälsning till både kongressombud och Sveriges poliser. Även inrikesminister Mikael Damberg medverkade och talade om både behovet av tillväxt inom poliskåren och om behovet av att uppvärdera polisyrket. Både statsministern och inrikesministern intygade att de lyssnar på landets poliser. Givetvis var även rikspolischef Anders Thornberg och säkerhetspolischef Klas Friberg på plats. Som chefer för Sveriges båda polismyndigheter, respektive representanter för landets högsta politiska ledning, är det i slutändan dessa fyra som har mandat att genomföra de förändringar som behövs.

Sändningar från kongessen

På vår Youtubekanal kan du se inspelningar från Polisförbundets digitala kongress.