Det fackliga arbetet under året har gett resultat:

 • En stor satsning på höjda polislöner som riksdagen beslutat om.
 • Instruktörstillägg för Säkerhetspolisen.
 • Nya polisfordon.
 • Ökad polistäthet. Sedan bottennoteringen 2017 har vi kunnat se en stadig ökning, även om det ligger långt ifrån nivåerna på 2010-talet och det önskade läget.
 • Nya hörselskydd har utvecklats tack vare Polisförbundets skyddsombud.
 • Förbättrad olycksfallsförsäkring vid ingripanden. Nu gäller den vid alla skador under ett ingripande, till exempel när man forcerar en dörr eller slår sönder en bilruta, alltså inte bara vid oförutsedda skador.

Här kan du läsa mer om hur vi under 2021 jobbat för högre löner och bättre villkor, bättre arbetsmiljö och gett medlemmar fackligt och juridiskt stöd.

Rekordstor medial uppmärksamhet

Aldrig tidigare har Polisförbundet synts så mycket i media som under 2021. Totalt sett nåddes en publik på 88 miljoner. Det är en ökning på 144 procent jämfört med året innan.

Några nyheter som toppade året var Polisförbundets undersökningar som visade att var tredje polis planerar att lämna yrket och att många poliser utsätts för hot och våld. Polismordet i Göteborg blev självklart en stor nyhet, samt mordet på artisten Einár och hur det påverkats av bristen på utredare.

Nytt kontor och förbättrade digitala tjänster

Polisförbundet flyttade under 2021 till nya kontorslokaler med exempelvis större möjligheter att ha kurser i anslutning till kontoret. Eftersom pandemiåren krävt en hel del digitala möten skaffades också en säkrare digital plattform. Systemet regional medlemsservice för förtroendevalda har utvecklats under året. Också tjänsten med försäkringar och medlemsförmåner, som går att nå för medlemmar via inloggning på Polisförbundets hemsida, har förbättrats.

Året i siffror

 • 26 175 medlemmar – en ökning med 3,5 procent sen 2020
 • 91 procent av poliserna är medlemmar – det är dock en minskning med 1 procent sen 2020
 • 34 211 polisanställda varav 21 386 poliser
 • 1 324 nyutbildade poliser
 • 6,3 miljoner kronor fick Polisförbundets medlemmar dela på i form av skadestånd och ersättningar
 • Totalt 27 783 personer följde Polisförbundet på Facebook
 • Polisförbundets anseendeindex nådde 31, vilket är det näst högsta resultatet sedan mätningen började.