Avtalsrörelsen fortsatte under 2021 och landade i att Polisförbundet sa nej till Polismyndighetens slutbud om fördelningen av de extra lönemedlen om 360 miljoner kronor. Istället fortsatte vi att förhandla om revisionsbeloppet. 

För Säkerhetspolisen blev det under året klart med en ramöverenskommelse för avtalsperioden. Vi landade också ett avtal om instruktörstillägg för vissa utbildningar på Säkerhetspolisen. 

Polisförbundet fortsatte sina påtryckningar för att höja polisers löner. En undersökning som Polisförbundet gjorde under 2021 visade att var tredje polis gör något aktivt för att planera för ett arbetsliv utanför Polismyndigheten. Mer än hälften anser att högre lön är den enskilt viktigaste faktorn för att stanna kvar i polisyrket. 

Stödet bland allmänheten för höjda polislöner kom upp i 30 procent - högre än någonsin. Mot slutet av året röstade riksdagen fram extra pengar för att höja polislönerna. Polisförbundet reagerade på formuleringar i budgeten som tydde på att pengarna i första hand skulle gå till poliser i yttre tjänst. Efter kritiken breddade politikerna skrivningen så att poliser i yttre tjänst är en prioriterad grupp, men att också grupper som till exempel utredare ska kunna träffas av polislönesatsningen. 

Polisförbundet har som ambition att det politiska stödet för polislönesatsningar även ska gå till medlemmarna på Säkerhetspolisen. Som en del av detta arbete fick spanare och livvakter i funktion en höjning på 2 900 kronor i början av året. 

Tidsbegränsade anställningar 

Hos Säkerhetspolisen kan poliser i vissa funktioner få en tidsbegränsad anställning i regel för en femårsperiod. Oftast erbjuds därefter en förnyad tidsbegränsad anställning, vilket gör att de staplas på varandra. Det leder till att dessa anställda i princip kan liknas med att ha varit vikarier i många år. Det finns exempel på personer som varit det i upp till 18 år. Polisförbundet har därför under året jobbat för att arbetsgivaren ska införa tillsvidareanställningar på Säkerhetspolisen. 

Coronaersättningar 

Under året lyckades Polisförbundet förhandla fram ersättning vid återkallande av semesterdagar på grund av coronapandemin i ett tidsbegränsat kollektivavtal. Man fick också till slut igenom att alla poliser kunde få lön till smittbärare enligt villkorsavtalet, när man är eller misstänks vara smittbärare enligt bestämmelserna i smittskyddslagen. 

Avtal om fackliga villkor 

Under året tecknade vi avtal om fackliga villkor på Polismyndigheten. Syftet är att det långsiktigt ska ge en trygghet i förutsättningar och hantering av facklig tid, samt andra villkor som är kopplade till det fackliga uppdraget. 

Ny förhandlingschef 

Polisförbundet fick under hösten en ny förhandlingschef: Martina Perzanowska som tog över efter Niklas Simson. Hon kommer senast från Sveriges farmaceuter och beskriver sig själv som en ”förhandlingsräv”. Martina Perzanowska har jobbat med arbetsrätt och förhandlingar i 25 år, bland annat på Europanivå. 

Utbildning och kompetensutveckling 

Polisförbundet arrangerade ett digitalt seminarium, Framtidens polis, om hur den polisiära kompetensen behöver utvecklas. 

Polisförbundet har haft med en representant i översynen av processen för antagning till polisutbildningen. Bland annat har man sett över antagningskraven och beslutat om förändringar av bland annat konditionstestet.