Under 2021 fick Polisförbundet in 106 ansökningar om rättshjälp, varav 96 beviljades. Polisförbundets medlemmar fick dela på över 6,3 miljoner kronor i form av skadestånd och ersättningar efter vunna mål under 2021.

Till exempel såg vi till att hovrätten rättade flera felaktiga domar, vilket innebar att poliser som utsatts för kränkningar i tjänsten fick 5 000 kronor var i skadestånd.

Polisförbundet har under året hjälpt ett flertal medlemmar med arbetsskadeärenden. Det har resulterat i att de fått ersättning från personskadeavtalet, Kammarkollegiet i trafikskadeärenden och ersättning från socialförsäkringen i form av till exempel arbetsskadelivräntor.

Könsdiskriminering och felaktiga löneavdrag

Under året hjälpte också Polisförbundet en polisstuderande att återgå till sina studier efter att Polisförbundet överklagade ärendet och fick rätt om att den studerande utsatts för könsdiskriminering.

Polisförbundet anmälde under 2021 Polismyndigheten till Arbetsdomstolen för att en polis som i dagsläget jobbade som lokalförvaltare avväpnats utan en facklig förhandling. Arbetsdomstolen gick dock på Polismyndighetens linje.

Polisförbundet hjälpte medlemmar att rätta till felaktiga löneavdrag, bland annat en som fått fel lön ända sen oktober 2019.

Som medlem kan du få juridiskt stöd om du skadat dig i arbetet, blir av med jobbet, blir omplacerad, får löneavdrag eller en varning. Det gäller också om du blir anmäld för brott i tjänsten. Stödet fås med hjälp av LO-TCO Rättsskydd som är fackens juridiska byrå. Under året avslutades 20 ärenden och 21 nya ärenden tillkom. 39 ärenden var under handläggning.

Hundratals poliser fick stiftelsebidrag

Under 2021 fick ovanligt många poliser ett extra tillskott från de stiftelser och fonder som Polisförbundet håller i. Hela 111 stipendier och bidrag har betalats ut, de flesta av dem från Polisskadestiftelsen. 66 poliser fick bidrag från Polisskadestiftelsen, 22 från Hildur Johnsons stiftelse för social verksamhet bland polismän och 23 poliser från Hildur Johnsons stiftelse för undervisning och utbildning bland polismän.

Efter den tragiska dödsskjutningen av en kollega i Göteborg strömmade en halv miljon kronor in till Polisskadestiftelsen. Hela samhället deltog i sorgearbetet sedan en polis skjutits till döds i Göteborg och snabbt startade kollegor insamlingar till de anhöriga. Aldrig tidigare har så många betalat in så mycket till Polisskadestiftelsen efter en enskild händelse. Mellan juli och början av augusti gjordes 2 682 donationer på allt från 25 till 10 000 kronor. 99 procent av dem var privatpersoner. Årets insamlade medel blev 604 000 kronor.