Hoppa till huvudinnehåll

Det här vill Polisförbundet

Våra särskilt prioriterade frågor om arbetsmiljö, löner, polisyrket och jämställdhet och mångfald.
 • Vår politik

  Svenska poliser gör ett fantastiskt jobb. Men idag lämnar många poliser yrket. Med högre lön och bättre villkor kan vi få dem att stanna och bli fler.

 • Sverige behöver fler poliser

  Sverige har polisbrist. Alltför många poliser har lämnat – eller överväger att lämna yrket.

 • Arbetsmiljöpolitiskt program

  Vårt mål är att skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart yrkesliv som polis.

 • Lönepolitiska programmet

  Högre lön är en av Polisförbundets högst prioriterade frågor och en central uppgift för ett fackförbund. Vi poliser ska ha rätt avvägda löner utifrån yrkets kompetens, svårighetsgrad, ansvar och risker i arbetet.

 • Yrkespolitiska programmet

  Polisen spelar en central roll i vårt samhälle och har ett svårt och komplext uppdrag. Därför behöver vi i Polisförbundet ta ett ansvar för att forma verksamheten och polisens uppdrag för att på bästa sätt kunna uppfylla uppdraget: att minska brottsligheten och öka tryggheten.

 • Jämställdhets- och mångfaldspolitiskt program

  Jämställdhet, mångfald och likabehandling är en fråga om mänskliga rättigheter och allas lika värde, det ligger till grund för hela vårt fackliga arbete.

 • Polisens dag

  Polisförbundet har instiftat Polisens dag för att uppmärksamma det viktiga arbete våra medlemmar gör varje dag för människors trygghet.

 • Polisberedning – för ökad brottsbekämpande förmåga

  För att skapa bästa möjliga förutsättningar för Sveriges brottsbekämpande förmåga krävs en långsiktig politik som bygger på välgrundade omvärldsanalyser. Därför vill Polisförbundet att regeringen tillsätter en varaktig polisberedning.

 • Utbildning, vidareutbildning och forskning

  Dagens polisutbildning behöver utvecklas för att rusta kåren för de alltmer komplexa utmaningar vi står inför i samhället. Här är Polisförbundets förslag på hur professionen kan stärkas och utvecklas.