Idag saknas helhetssynen 

Rättspolitiken präglas återkommande av tvära kast och snabba utspel. Viktiga ställningstaganden och beslut tycks ibland bygga mer på tyckande än på faktiska omständigheter. Genomarbetade analyser av vad som krävs för att polisen ska kunna bli bättre på att förebygga, utreda och bekämpa brott och säkerställa vår inre säkerhet, lyser ofta med sin frånvaro. Det har, tillsammans med avsaknaden av helhetssyn och långsiktiga strategier, starkt bidragit till exempelvis dagens polisbrist.

En varaktig polisberedning

Polisförbundet har föreslagit att regeringen tillsätter en varaktig polisberedning där samtliga riksdagspartier ingår och där man utifrån ordentliga omvärldsanalyser försöker att hitta gemensamma ståndpunkter kring den politik som ska bedrivas framöver. Förebilden för arbetsmodellen är det blocköverskridande samrådsorgan som under lång tid funnits för försvarsfrågor, Försvarsberedningen.

En polisberedning skulle medföra att vi får en ordentlig politisk analys av vad som krävs för att polisen, både på kort och på lång sikt, ska kunna bli bättre på att förebygga, utreda och bekämpa brott.

Därför driver Polisförbundet frågan om en polisberedning

Med långsiktiga och strategiska beslut grundade i breda politiska överenskommelser ökar förutsättningarna för att riksdag och regering ger polisen och poliskåren de förutsättningar som krävs för att korrekt kunna bemöta utmaningar i samhälls- och brottsutvecklingen.