I detta arbete krävs en stark yrkespolitik som lägger ramarna för en professionell polis. Vårt yrkespolitiska program hjälper oss i arbetet att utveckla polisen. Det är ett strategiskt och långsiktigt dokument som är vår gemensamma grund, vårt förhållningssätt och som sätter riktningen i hur förbundet driver utvecklingen framåt.

Vår linje i politiken utgår från att vi vill tillvarata kunskaper, metoder och teknik för att kunna utveckla dem, skapa lärande förhållningssätt, hitta smarta sätt att sätta mål och förverkliga högskoleutbildning och om att ta etiska frågor på ännu större allvar. Helt enkelt ta yrkets kvalitet, status och profession på allvar.

I programmet tycker Polisförbundet till om och har konkreta förslag på:

 • Mätning och styrning
 • Lokal samverkan
 • Kontakt med allmänheten
 • Etiska ställningstaganden
 • Etiskt råd
 • Högskoleutbildning
 • Forskning
 • Yrkeslegitimitet
 • Renodling av polisen – vem som gör vad
 • Volontärverksamheter och andra ideella krafter
 • IT-system och tekniska arbetsmetoder
 • Administrativ hjälp
 • Internationella samarbeten