Tillsammans − var för sig

För första gången i Polisförbundets historia genomförs kongressen i digital form. Det innebär att alla ombud, förbundsstyrelse och övriga deltagare deltar via sin dator eller surfplatta från olika håll i landet. Ett kongresspresidium kommer att hålla mötet från en studio i Stockholm. 

Datum

Tisdag 22 september: Tematorg kl 09.00-16.30

Onsdag 23 september: Polisförbundets kongress kl 09.00-17.00

Torsdag 24 september: Polisförbundets kongress kl 09.00-17.00

Digitala verktyg och mötesrum

Vi använder de digitala verktygen Zoom och VoteIt för att mötas, diskutera och rösta. Det kommer även att finnas digitala rum för delegationernas enskilda överläggningar. 

Bluetooth till din lånedator
Du behöver installera bluetooth om du vill använda de hörlurar som du har fått. Här visar vi hur du gör

Nya politiska program

Polisförbundets yrkes- och kriminalpolitiska program
Svensk polis ska vara hela Sveriges polis. Anna Nellberg Dennis, andre vice ordförande i Polisförbundet, presenterar Polisförbundets yrkes- och kriminalpolitiska program med 99 åtgärder för ett polisarbete i framkant.

Arbetsmiljöpolitiskt program
Hot och våld mot poliser ökar. Uppdraget blir mer komplext för varje dag och det ställs allt högre krav på den enskilde polisen. Därför är fokus på arbetsmiljöfrågorna helt avgörande. Patrik Danielsson, nationellt huvudskyddsombud och ledamot i förbundsstyrelsen, presenterar det arbetsmiljöpolitiska programmet. 

Lönepolitiskt program
Lönebildning och lönesättning är en av Polisförbundets högst prioriterade frågor. Ett lönepolitiskt program är därför en gemensam grund för lönepolitiken i hela förbundet. Mats Hjelmgren, ledamot i Förbundsstyrelsen, presenterar det lönepolitiska programmet.

Möteshandlingar

Du som är medlem kan ta del kongressens möteshandlingar när du är inloggad på Mina sidor.

Om du loggar in från en Polardator och använder webbläsaren Chrome kan du behöva göra följande:

Välj ”Öppna alltid i Adobe Reader" första gången du laddar ner ett dokument. Det räcker med att du gör det en gång så ska det fungera också i fortsättningen. 

Motioner

Det har kommit in 86 motioner till årets kongress. Motionerna handlar bland annat om ingångslöner, ob-tillägg, beredskap, friskvård och arbetskläder. Polistidningen har gjort en genomgång av motionerna och var de har sin geografiska hemvist: 

Gratis kläder och spritfritt - frågor för kongressen (Polistidningen)