Vilka fackliga frågor engagerar poliser i Europa just nu?

− EuroCOP har ett par angelägna frågor på agendan som handlar om polisernas grundläggande fackliga rättigheter och arbetsmiljö.

Vilken arbetsmiljöfråga är mest aktuell?

− Våldet mot poliser. På europanivån har diskussionen handlat mycket om polisers våld mot medborgare. Vi måste lyfta frågan ur annat perspektiv också och diskutera hur man kan skydda dem som skyddar demokratin. I Sverige har debatten svängt på senare år, mycket tack vare Polisförbundets opinionsbildning, och det har bland annat lett till ett starkare straffrättsligt skydd för poliser som utsätts för brott.

− För att lyfta frågan på EU-nivå har EuroCOP nyligen vänt sig till det utskott i Europaparlamentet som hanterar rättsfrågor (LIBE) och påtalat att hundratusentals poliser berörs i organisationens 25 medlemsländer. Frågan aktualiserades efter den tragiska händelsen i Tyskland i slutet av januari, då två poliser sköts till döds under en trafikkontroll. Det är hög tid att våld mot poliser blir en samhällsfråga som tas på allvar i hela Europa. När politikerna fortsätter att vara tysta blir det nästan som att det accepteras.

Hur ser de grundläggande fackliga rättigheterna ut i ett europeiskt perspektiv?

− Polisförbundets internationella engagemang grundar sig på solidaritet. I Sverige är lagstiftningen stark. Den partsmodell och de fackliga rättigheter vi har i Sverige är något som är unikt för Norden. Poliser i andra europeiska länder kämpar för att få samma grundläggande fackliga rättigheter som andra yrkesgrupper, exempelvis möjligheten att strejka. Det är krav som vi ställer oss solidariskt bakom, samtidigt som vi vill lyfta fram att det handlar om så mycket mer än rätten att strejka. I grund och botten handlar det om att vi vill att arbetsmarknadens parter ska vara jämbördiga.


Vad gör EuroCOP för att öka de fackliga rättigheterna?

− Just nu driver EuroCOP, tillsammans med ett par andra fackliga organisationer, en kampanj om att inte exkludera vissa yrken från grundläggande fackliga rättigheter. Här samverkar EuroCOP med militärernas motsvarighet, Euromil, och den europafackliga organisationen för övriga statligt anställda, EPSU. Projektet, som rör ett Eu-direktiv, finansieras med EU-medel och genomförs med stöd av universitetet i Gent. Kampanjen presenteras i en film på Youtube.