Stort stöd i Sifo-undersökning

Sifo har på uppdrag av Polisförbundet frågat allmänheten i vilken utsträckning de anser att polisen bör få mer eller mindre resurser än idag. Nio av tio (89 procent) har svarat att de anser att polisen ska få mer resurser än idag. Varannan (50 procent) anser till och med att polisen måste få mycket mer resurser än idag.

Sifo frågade också allmänheten om vilka tre politikområden som de anser ska prioriteras och som bör få mer resurser än idag. Politikområdet ”lag och ordning/polis” hamnade då på tredje plats med 41 procent. Högst prioriterar allmänheten vården (67 procent) följt av skolan (62 procent).

Om undersökningen

Kantar Sifo har genomfört 2100 intervjuer i en telefonbuss under perioden den 13–21 augusti 2018. Kantar Sifo har använt ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten från 15 år och uppåt.

Kantar Sifo:s undersökning