Efter påskupploppen har poliser gjort över 300 anmälningar om oerhört farliga situationer med stora risker för liv och hälsa. Och anmälningarna väntas bli fler eftersom vi vet att långt ifrån alla skador eller tillbud som skedde har anmälts.

Polisförbudet har krävt att en oberoende utredning av händelserna ska tillsättas skyndsamt. På Aftonbladet Debatt väcker förbundsordförande Lena Nitz och Patrik Danielsson, nationellt huvudskyddsombud, en rad frågor som måste få svar.

Viktigt att anmäla

Det kan vara lätt att förbise vikten av att anmäla det du råkat ut för om symptomen inte visar sig direkt. Men besvär från skadan kan komma senare och då är en tidig anmälan avgörande för dina möjligheter till ersättning.

Du gör din arbetsgivare och dina kollegor en god gärning om du anmäler allt som leder till skador men även sådant som fått en lycklig utgång men som kunde gått illa. Sådant anmäls som tillbud. Vi vet sedan tidigare att tillbudsanmälningar riskerar att stryka på foten när det är körigt, man upplever att det inte gör någon skillnad eller man är osäker på om det ska skrivas, men det kan vara viktiga erfarenheter i det förebyggande arbetet.

– Det är viktigt för att kunna arbeta förebyggande och eliminera risker. Anmäl redan innan skadan är skedd! Förenklat uttryckt är det bättre att anmäla något som är ”oj, oj” innan det blir ”aj, aj”, säger Charlotte Nichols som är ombudsman på Polisförbundet och arbetar med arbetsmiljöfrågor på nationell nivå.

– Det görs betydligt fler arbetsskadeanmälningar än tillbudsanmälningar i Lisa och förhållandet borde vara det omvända. Det försvårar chefens möjligheter att arbeta förebyggande, förklarar Charlotte Nichols.

Så anmäler du skador och tillbud

Stort ansvar vilar på chefer

Ansvaret för din arbetsmiljö vilar alltid på din närmaste chef som ska samverka i dessa frågor med skyddsombudet. Men för att chefer ska kunna leva upp till ansvaret behöver de få utbildning, resurser och befogenheter.

Råd och stöd för dig som är chef