Coronarestriktionerna upphörde den 29 september och det påverkar många arbetsplatser. Men pandemin är långt ifrån över och därför är det viktigt att din arbetsgivare fortsätter att jobba förebyggande med frågan om smittrisker.

− Ett allmänt råd till dig som ska återvända till arbetsplatsen är att inte släppa på garden och att vara förnuftig, säger Hans Olsson, ombudsman på Polisförbundet. Håll avstånd, stanna hemma när du är sjuk och undvik att åka kollektivtrafik i rusningstid om det är möjligt. Men det är viktigt att poängtera att det fortfarande är din chef som ansvarar för arbetsmiljön lokalt. Finns det risker i arbetet eller eventuella riskgrupper i arbetslaget så har arbetsgivaren ett ansvar att vidta åtgärder.

För gravida gäller fortsatt Folkhälsomyndighetens och Arbetsmiljöverkets regler. Det innebär bland annat att arbetsgivare ska göra en särskild riskbedömning så snart man får veta att någon väntar barn.

Så kan du minimera riskerna

  • se till att hålla en fortsatt god handhygien genom att tvätta händerna och använd handsprit
  • använd den skyddsutrustning som finns framtagen i form av Corona kit och skyddsskärmar när du anser att det behövs eller när/om du känner obehag
  • fortsätt att visa hänsyn till varandra, träng inte ihop er i onödan och stanna hemma om du uppvisar symptom

Arbetsmiljöverket: Så kan man förebygga smittrisker på arbetsplatsen

Pandemiersättningar upphör

Från och med 1 oktober försvinner den tillfälliga rätten till ersättning för karens och riskgrupper. Den tillfälliga hanteringen av intyg upphör också 1 oktober. Läkarintyg och intyg för vabb behövs då från och med dag 8.
Försäkringskassan: Pandemiersättningar upphör från och med 1 oktober

Beslut upphör

Besluten om ändrade rutiner för alkoholutandningsprov (Noa 229/20) samt för möten och tjänsteresor (Noa 155/20) upphävs från den 1 oktober 2021.