För att återgången till arbetsplatsen ska kunna ske på ett kontrollerat sätt kvarstår en del åtgärder när de flesta restriktionerna mot covid-19 nu hävs. 

Det här gäller på Polismyndigheten från den 9 februari 2022:

  • Beslutet om hemarbete kvarstår till den 14 februari.
  • Är du sjuk så stannar du fortsatt hemma för att hindra smittspridning. Vill du göra ett snabbtest får du bekosta det själv, det är inget som arbetsgivaren bekostar.
  • På jobbet ska städningen förstärkas också fortsättningsvis. Det är också viktigt med tillgång till handsprit för att kunna ha en god handhygien.
  • Skyddsutrustning i form av SM90 och corona-kit ska finnas tillgänglig i all verksamhet, även vid utbildning. Du som arbetstagare ska själv kunna bedöma om du behöver använda skyddsutrustningen. Det ska även finnas tillgång till skyddsskärmar för de som önskar använda det vid arbetsplatser, till exempel vid förhör.

På Intrapolis hittar du mer information om vad som gäller från den 9 februari. Har du frågor kan du alltid kontakta ditt skyddsombud. Din chef ska ha också ha fått en checklista för att underlätta vid övergången.